Juristförbundet främjar din löneutveckling

Blogit ja kolumnit
18.02.2020 • Jore Tilander

Juristförbundet slår varje dag ett slag för juristernas inkomstnivå och arbetsvälbefinnande.

En färsk medlemsenkät visar att Lönebilagan, som medföljer denna tidning, är en av förbundets mest uppskattade medlemsförmåner.

Det handlar verkligen om en medlemsförmån. Löneundersökningen erbjuder inte enbart intressant bakgrunds­information, utan den fungerar även som ett ”lönelok”. År 2019 steg exempelvis branschens genomsnittliga ingångslön enligt den rekommenderade procentsatsen, vilket inte är någon slump.

Vi är fullt medvetna om att den rekommenderade euromässiga ingångslönen inte alltid följs. Läget är sämst inom den offentliga sektorn, men även den privata sektorn har orsak att se sig i spegeln. Trots detta följer många rekommendationerna, som dessutom har en höjande inverkan på de lägsta lönerna.

Juristbranschen varken är eller skall vara någon låglönebransch.

Ingångslönerekommendationerna får ibland kritik från arbetsgivarhåll. Arbets­givarna bör dock vara rimliga i sin kritik och betänka att juristbranschen varken är eller skall vara någon låglönebransch. Juristförbundet har all orsak att slå sig för bröstet: Inget annat organ har gjort lika mycket för juristernas lönenivå och främjandet av juristkårens ställning.

Juristernas löner senare i arbetslivet baserar sig i hög grad på ingångslönerna. En låg ingångslön förbyts sällan i avsevärt högre kompensation och större uppskattning av värvet senare i karriären.

Vid sidan om löneundersökningen gör Juristförbundet sin röst hörd under vårens arbetsmarknadsförhandlinga.

Vid sidan om löneundersökningen gör Juristförbundet sin röst hörd under vårens arbetsmarknadsförhandlingar, där förbundet upplevs som en tung partner. Målsättningen är entydig: högre lön inom avtalsbranscherna och avvecklande eller kompensation av de så kallade kiky-timmarna (konkurrensavtalstimmarna).

Utöver lönerna har välbefinnandet och orkandet i arbetet sin givna plats vid förhandlingsborden. Arbetsbelastningen är tyvärr ett kroniskt problem inom branschen.

Jore Tilander, Juristförbundets verksamhetsledare, jore.tilander@lakimiesliitto.fi