Juristikoulutuksesta kesän 2012 Ruokolahden leijona

Kesällä ovat tunnetusti uutisaiheet vähissä ja vähän kummallisempi lausunto saa painoarvoansa enemmän palstatilaa. Näin kävi myös kesällä 2012, kun helsinkiläinen kokoomuspoliitikko Harry Bogomoloff totesi Lapin yliopistosta valmistuneiden oikeustieteen maistereiden sopivan parhaiten lumitöihin. Jostain kaivettiin esille kokoomuksen eduskuntaryhmän Jan Vapaavuoren vanha Facebook-päivitys, jossa hän kertoi häpeävänsä valtioneuvoston päätöstä myöntää tutkinnonanto-oikeus Itä-Suomen yliopistolle.

Soppa oli valmis.

Maakuntien lehdet riemastuivat. Vihdoin löytyi todistusaineistoa suuresta helsinkiläis-kokoomuslaisesta salaliitosta, jonka lopullinen tarkoitus on koko muun Suomen tyhjentäminen. Kirjoitusten perusteella noin puoli prosenttia Suomen työvoimasta muodostava ala on seutukuntien kukoistuksen tai kuihtumisen symboli. Lakimieskoulutusta ja lakimiehiä arvostetaan.

Miksei liitto reagoinut tilanteeseen kuumana käyneeseen keskusteluun vaikkapa tiedotteella? Totesimme, että Bogomoloffin Lapin juristit lumitöihin -avaus on ihan pehmeää puhetta eikä ansaitse minkäänlaista reaktiota.

Liiton jokainen jäsen varmasti ymmärtää Lapin tärkeän aseman oikeustieteen koulutusjärjestelmässä. Esimerkiksi valmistumisajat ovat siellä lyhyitä. Lapin yliopiston rehtori Mauri Ylä-Kotola huomatti aiheellisesti, että Lapista valmistuneet ovat sijoittuneet työelämässä hyvin, esimerkiksi valtionhallinnon tehtäviin ministeriöiden ylijohtajiksi ja pääjohtajiksi sekä suurimpiin asianajotoimistoihin. Lakimiesliitto voi allekirjoittaa näkemyksen. Lapin yliopiston tutkintotodistus on yhtä kovaa valuuttaa kuin muidenkin tiedekuntien.

Entä päätös Itä-Suomeen perustettavasta oikeustieteen tiedekunnasta – pitääkö sitä hävetä? Liitto vastusti tutkinnonanto-oikeuden myöntämistä, kuten kaikki Lakimiesuutisia ja liiton muuta viestintää seuranneet ovat huomanneet. Mutta päätös on nyt tehty ja jälkipelien jatkaminen on tarpeetonta. Spekuloinnilla ja prosessin kaivelemisella ei saavuteta mitään.

On kuitenkin kiinnitettävä huomio siihen millainen tiedekunnasta muodostuu. Hakuvaiheessa esitettyjen suunnitelmien ja annettujen lausuntojen perusteella suunta on oikea. Sisään opiskelijoita otetaan vain pääsykokeiden kautta, yksityisoikeuden osaamista vahvistetaan ja opettajakunnan juridisesta osaamisesta pidetään kiinni. Liiton ja yliopiston yhteinen intressi on varmistaa koulutuksen korkea laatu ja muihin tiedekuntiin täysin vertailukelpoiset tutkinnot.

Keskustelu juristikoulutuksen laadusta on aina paikallaan, mutta sen tulee perustua asia-argumentteihin ja olla luonteeltaan rakentavaa.

Jorma Tilander
 

Juristutbildningen blev lejonet i Ruokolax för sommaren 2012

Under sommaren råder det som bekant nyhetstorka och vilket som helst lite märkligare uttalande får mer spaltutrymme än vad det egentligen är värt. Så även sommaren 2012, då den i Helsingfors bosatta samlingspartisten Harry Bogomoloff konstaterade att juris magistrar som tagit examen vid Lapplands universitet bäst lämpar sig för snöröjningsarbeten. Någonstans grävde man fram en gammal Facebook-uppdatering av Jan Vapaavuori, ordförande för Samlingspartiets riksdagsgrupp, där han säger sig skämmas för statsrådets beslut att bevilja Östra Finlands universitet rätt att utfärda examina inom det rättsvetenskapliga området.

Härmed var soppan ett faktum.

Tidningarna i landskapen jublade. Äntligen hade man bevismaterial för Helsingfors och samlingspartiets stora sammansvärjning, vars slutgiltiga syfte är att tömma hela resten av landet. Enligt skriverierna är området, som utgör cirka en halv procent av Finlands arbetskraft, symbolen för de ekonomiska regionernas blomstring eller fall. Juridikutbildning och jurister respekteras.

Varför reagerade inte förbundet på den heta debatten, till exempel med ett pressmeddelande? Vi konstaterade att Bogomoloffs öppning om att sysselsätta Lapplands jurister inom snöröjning är en smörja som inte förtjänar någon som helst reaktion. Utan tvivel inser varje medlem i förbundet Lapplands viktiga ställning i utbildningssystemet inom rättsvetenskapen. Till exempel är utbildningstiderna korta där. Rektorn för Lapplands universitet, Mauri Ylä-Kotola, anmärkte befogat ett de som tagit examen vid Lapplands universitet har placerat sig väl i arbetslivet och sköter till exempel uppgifter inom statsförvaltningen som överdirektörer för ministerier och generaldirektörer samt i stora advokatbyråer. Juristförbundet kan skriva under Ylä-Kotolas synpunkt. Ett examensbetyg från Lapplands universitet är lika hård valuta som betyg från andra fakulteter.

Vad ska man då tycka om beslutet om att inrätta en rättsvetenskaplig fakultet i Östra Finland – är det något man borde skämmas för? Förbundet motsatte sig beviljandet av rätten att utfärda examina, vilket alla som följer Juristnytt och övrig kommunikation inom förbundet har märkt. Nu är dock beslutet fattat och ett utdraget efterspel gagnar ingen. Spekulationer och att rota i processen ger ingen vinning.

Vi bör dock fästa uppmärksamhet vid vad fakulteten utvecklas till. På basis av de planer som lagts fram och de utlåtanden som givits i ansökningsskedet är man på rätt väg. Studerande antas endast via antagningsprov, kunnandet inom privaträtt stärks och man håller fast vid lärarkårens juridiska kompetens. Förbundets och universitetets gemensamma intresse är att säkerställa att utbildningen håller hög kvalitet och att examina som utfärdas är fullt jämförbara med de övriga fakulteten.

En debatt om juristutbildningens kvalitet är alltid på sin plats, men den ska bygga på fakta-argument och vara konstruktiv till sin karaktär.

Jorma Tilander