Juristiliitto auttaa kasvamaan juristiksi

Opiskelijat ovat Juristiliiton tulevaisuus ja näin ollen yksi liiton tärkeimmistä jäsenryhmistä. Liiton tavoitteena onkin, että jokainen oikeustieteen opiskelija tuntisi kuuluvansa juristien yhteisöön jo opintojen alkuvaiheesta saakka.

Opiskelijat pääsevät liiton jäseniksi aivan opintojen alussa. Samalla juristin ammatti, liitto ja työelämä tulevat tutuiksi. Myös Juristiliiton urapalveluita, kuten verkkovalmennuksia ja henkilökohtaista uravalmennusta, voi hyödyntää jo opiskeluaikoina.

Juristiliiton urapalveluita, kuten verkkovalmennuksia ja henkilökohtaista uravalmennusta, voi hyödyntää jo opiskeluaikoina.

Liitto pitää muutenkin opiskelijoiden puolia. Kilpaillulla alalla moni stressaa harjoittelupaikan saamisesta ja työssä jaksamisesta. Juristiliitto pitää esillä työhyvinvoinnin ja jaksamisen merkitystä uran kaikissa vaiheissa.

Opiskelijat ovat Juristiliitolle tärkeitä senkin vuoksi, että kuulemme tulevien ammattilaisten äänen. Näin liitto pystyy ajamaan entistä paremmin jäsentensä oikeuksia myös tulevaisuudessa.

Opiskelija saa opinto-oikeuden oikeustieteelliseen tiedekuntaan

Matka juristiksi kasvamiseen alkaa. Liitto pyrkii olemaan läsnä opiskelijoiden arjessa alusta saakka. Liiton jäsenyys on oikeustieteen opiskelijoille maksuton.

Yhteistyötä ainejärjestöjen kautta

Oikeustieteellisten tiedekuntien ainejärjestöt ovat Juristiliitolle tärkeitä yhteistyökumppaneita. Juristiliitto viestii ainejärjestöjen suuntaan ja järjestää opiskelijoille esimerkiksi fuksi-infoja. Liitto tiedottaa ainejärjestöille myös erilaisista tapahtumista sekä liiton tekemistä, opiskelijoihin vaikuttavista kannanotoista.

Juristiliitto viestii opiskelijoille myös suoraan. Muun muassa liiton opiskelijajäsenille suunnattu Instagram-tili Oikkarit jakaa tietoa erilaisista tapahtumista ja muista opiskelijoita koskettavista aiheista.

Liitto tiedottaa ainejärjestöille erilaisista tapahtumista sekä liiton tekemistä, opiskelijoihin vaikuttavista kannanotoista.

Tapahtumien kautta mukaan

Juristiliitto järjestää opiskelijajäsenille suunnattuja tapahtumia ja koulutuksia. Erilaisten tapahtumien tarkoituksena on paitsi auttaa opiskelijajäseniä verkostoitumaan ja tutustumaan toisiinsa myös tarjota heille koulutusta ja oman osaamisen päivittämistä. Esimerkiksi opiskelijoille tarkoitettu verkostoitumistapahtuma SAKKE kokoaa joka toinen vuosi noin 250 oikeustieteen opiskelijaa yhteen.

Opiskelijoille omat palkkasuositukset

Juristiliitto pitää opiskelijajäsentensä puolta työelämässä ja tukee opiskelijoiden työllistymistä. Liitto on laatinut opiskelijoille muun muassa omat palkkasuositukset, jotka pohjaavat yleiseen palkkakehitykseen ja opiskelijan suorittamiin opintopisteisiin.

Opiskelijoiden ääni kuuluviin

Opiskelijat pääsevät vaikuttamaan Juristiliiton asioihin myös liiton sisällä. Opiskelijajäsenet ovat tervetulleita luottamustehtäviin. Esimerkiksi jokaisessa valiokunnassa ja liiton hallituksessa on opiskelijaedustaja. Liitolle on tärkeää, että luottamustehtävissä on eri ikäisiä jäseniä erilaisista taustoista. Näin jäsenet saavat tasaisemmin äänensä kuuluviin.

Opiskelijajäsenet ovat tervetulleita luottamustehtäviin.

Aidosti osaksi juristiyhteisöä

Kun opiskelijajäsenen valmistuminen alkaa lähestyä, työelämään hyppääminen kilpaillulla alalla voi jännittää. Työelämään siirtyminen on helpompaa, kun juristiyhteisö on tullut tutuksi jo opiskeluaikana.

Liiton tehtävänä on auttaa opiskelijajäseniään kasvamaan juristeiksi. Valmistumisen jälkeen jäsenmaksu on alennettu kolmen vuoden ajan. Liiton tavoitteena on, että kynnys osallistua erilaisiin tapahtumiin ja koulutuksiin pysyy siksi jatkossakin matalana.

Tekstiin on haastateltu Juristiliiton viestinnän asiantuntija Merilla Kivinevaa ja opiskelijakoordinaattori Tiia Joensuuta.