Juristiliitto vaatii kriisirahoitusta ja oikeusturva­takuuta

Ter­vey­denhuollon tapaan myös oikeudenhoidon prosesseille on määriteltävä kohtuulliset kestot, toteaa Juristiliiton toiminnanjohtaja Jore Tilander liiton eduskuntavaalitavoitteista.

Tilanderin mukaan kansalaisten luottamus oikeudenhoitoon rapautuu, kun pitkät käsittelyajat lykkäävät oikeuden toteutumista. Samaan aikaan ammattilaiset uupuvat työmäärän vuoksi.

– Seuraavan hallituksen on huomioitava oikeudenhoidon ilmeiset rahoitustarpeet. Olemassa olevat puutteet on kerrottu yksiselitteisesti vuoden 2022 lopulla julkaistussa oikeudenhoidon selonteossa.

Seuraavan hallituksen on huomioitava oikeudenhoidon ilmeiset rahoitustarpeet.

Juristiliitto on tehnyt määrätietoista vaalivaikuttamista viime kesästä lähtien.

– Olemme tavanneet liiton johdon kanssa kattavasti esimerkiksi eduskuntaryhmien edustajia, kertoo liiton oikeus- ja koulutuspoliittinen asiantuntija Jenni Tuomainen.

– On hienoa, että tavoitteemme ovat saaneet tapaamisissa myös vastakaikua. Osaltaan myös kansainväliset uhat konkretisoivat poliittisille päättäjille sitä, miten perustavanlaatuisista asioista puhutaan oikeusvaltion kohdalla, Tuomainen toteaa.

Juristiliiton vaatimalla kriisirahoituksella saataisiin purettua ennen kaikkea nykyisiä oikeusprosessien ruuhkia. Konkretian tasolla lisärahoitus tarkoittaisi esimerkiksi 200 uutta tuomaria ja lisää tuomioistuinharjoittelupaikkoja.

Juristiliiton vaatimalla kriisirahoituksella saataisiin purettua ennen kaikkea nykyisiä oikeusprosessien ruuhkia.

Lisäksi liitto vaatii panostuksia niin syyttäjille kuin oikeusapuun. Juristiliiton vaatimukset ovat linjassa oikeudenhoidon selonteossa esitettyjen tarpeiden kanssa.

– Rahoituksen lisäksi olemme nostaneet esille myös prosesseihin liittyviä kehitysehdotuksia. Esimerkiksi liiton vaatima kevennetty menettely pieniin riita-asioihin on saanut vastakaikua, kertoo liiton viestinnästä ja vaikuttamisesta vastaava johtaja Janne Laukkanen.

– Tärkeänä teemana on myös oikeudenhoidon toimijoiden suojaaminen lisääntyvältä epäasialliselta vaikuttamiselta. Juristiliitto vaatii maalittamisen kriminalisointia, hän jatkaa.

Liiton vaalitavoitteet ovat esillä liiton verkkosivuilla ja somekanavissa. Myös ehdolla olevat liiton jäsenet esitellään verkkosivustolla juristiliitto.fi.