Juristiliittoa ja parempaa oikeusvaltiota rakentamassa

Blogit ja kolumnit
14.12.2022 • Tuula Linna

Valtuuskuntamme päätti syyskokouksessaan 21.11., että jatkossa käytämme liiton nimenä Juristiliitto – Juristförbundet. Päätöstä edelsi valtuuskunnassa tehty esitys siitä, että liiton virallinen nimi muutettaisiin sukupuolineutraaliin muotoon Suomen Juristiliitto – Finlands Juristförbund ry. Nimenmuutos olisi tarkoittanut muutosta yhdistyksen sääntöihin ja näin ollen edellyttänyt ¾:aa annetuista äänistä. Esityksen hyväksyminen jäi yhden äänen päähän tarvittavasta määräenemmistöstä.

Tämän jälkeen äänestettiin niin sanotun brändinimen ”Juristiliitto – Juristförbundet” käyttöönotosta, ja tätä esitystä kannatti selvä äänten enemmistö. Tämä oli kompromissi tilanteessa, jossa mielipiteet jakautuivat.

Tämä oli kompromissi tilanteessa, jossa mielipiteet jakautuivat.

Brändinimi on käytännössä liiton kutsumanimi. Olemme siis jatkossa kaikessa toiminnassamme Juristiliitto. Yhdistysrekisterissä nimenämme säilyy Suomen Lakimiesliitto – Finlands Juristförbund ry. Arjessa kaksi nimeä ei näy, vaan noudatamme valtuuskunnan päätöstä ja toimimme johdonmukaisesti nimellä Juristiliitto.

Liiton hallitus tai toimisto eivät tee liiton nimeen liittyviä päätöksiä, vaan päätökset tekee yli 16 000 jäsentämme edustava 44-jäseninen valtuuskunta. Valtuuskunta käyttää liitossa ylintä päätösvaltaa ja valitaan joka kolmas vuosi vaaleilla. Kannustankin kaikkia liiton jäseniä olemaan aktiivisia valtuuskunnan vaaleissa.

Päivittäinen vaikuttamistyö jäsenkunnan hyväksi ja oikeusvaltion rakentamiseksi on jatkunut aivan entiseen tapaan.

Käytännön seikat vievät aikansa, ja kestää tovin, ennen kuin muutos Juristiliitoksi näkyy kaikissa liiton viestintäkanavissa, koulutuksissa ja tapahtumissa. Päivittäinen vaikuttamistyö jäsenkunnan hyväksi ja oikeusvaltion rakentamiseksi on jatkunut aivan entiseen tapaan.

Rauhallista joulun aikaa ja onnea uudelle vuodelle!

Kirjoittaja on Juristiliiton puheenjohtaja, tuula.linna@helsinki.fi