Käännetty arvonlisävero avuksi

Poliisiasiain neuvottelukunta vaatii käännetyn arvonlisäveron käyttöönottoa talousrikostorjuntaan. Se on huolissaan poliisin talousrikostorjuntaan suunnattujen resurssien riittävyydestä. Neuvottelukunnan puheenjohtajan mielestä käännettyä arvonlisäverotuksen käyttöönottoa koskevat selvitykset pitäisi toteuttaa ja päätös sen käyttöönotosta tehdä mahdollisimman pian. Valtioneuvoston periaatepäätös talousrikollisuuden ja harmaan talouden vähentämiseksi on valmisteltavana. Ohjelmassa otettaneen kantaa myös käännetyn arvonlisäverotuksen selvittämiseen ja resurssikysymyksiin.