Kaikilla henkilöstöryhmillä oltava työsuojeluvaltuutettu

Laki ei suo akavalaisille ylemmille toimihenkilöille oikeutta valita omaa työsuojeluvaltuutettua, joten he jäävät työsuojelussa muita henkilöstöryhmiä heikompaan asemaan. Akavan puheenjohtajan Sture Fjäderin mukaan pulman ratkaisu on nykyistä konkreettisempi työsuojelulainsäädäntö.

– Tilanne on erikoinen. Lainsäätäjän pitäisi kohdella kansalaisia yhdenvertaisesti riippumatta siitä, mihin henkilöstöryhmään he kuuluvat. Ylempien toimihenkilöiden ­oikeus omaan työsuojeluvaltuutettuun on viipymättä kirjattava lakiin, Fjäder vaatii.

–  Kaikilla työntekijöillä on oltava edustaja, joka tuntee juuri edustamiensa ihmisten ongelmat. Vain siten hän pystyy auttamaan heitä pulmien ratkaisussa.

Työsuojelun ongelmat vaihtelevat tehtävittäin. Etenkin akavalaisille työn henkinen kuormitus ja ylipitkät työpäivät aiheuttavat eniten vaaraa.

– Näiden ongelmien selvittäminen kuitenkin ontuu. Esimerkiksi työaikaongelma lakaistaan liian usein maton alle jättämällä työntekijä laittomasti työaikalain ulkopuolelle. Työpaikan menettämisen pelossa työntekijät alistuvat tähän, Fjäder sanoo.

Fjäder muistuttaa, että maan hallitusohjelmaan on kirjattu työelämän kehittämisstrategia. Sen tavoitteena on parantaa työllisyysastetta, työelämän laatua, työhyvinvointia ja tuottavuutta. Tavoitteena on tehdä Suomesta työelämän mallimaa vuoteen 2020 mennessä