Kaksi uutta rahastoa sisäasioille

Euroopan unionin rahoitusohjelmakaudelle 2014–2020 perustetaan kaksi uutta rahastoa sisäasioiden alalle, sillä EU:n edellisellä rahoitusohjelmakaudella ei ollut kansallista erityislakia EU-tason sääntelyn yksityiskohtaisuuden vuoksi. Toinen niistä on sisäisen turvallisuuden rahasto, joka jakaantuu ulkoraja- ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen ja poliisiyhteistyötä, rikosten torjuntaa ja ehkäisemistä sekä kriisinhallintaa koskevaan rahoitusvälineeseen. Toinen on turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto.

Sisäasioiden rahastoja koskevaa lainsäädäntöä valmistellaan sisäasiainministeriön asettamassa hankkeessa. Siinä valmistellaan ehdotuksia uusia sisäasioiden EU-rahastoja koskeviksi laeiksi ja valtioneuvoston asetuksiksi. Ehdotuksia tehdään ainakin rahastoista vastaavasta kansallisesta viranomaisesta, mahdollisten seurantakomiteoiden toimivallasta, rahoituksen tukikelpoisuusehdoista, monivuotisten ohjelmien hallinnosta ja toimeenpanosta sekä rahastojen hallinnointiin osoitettavasta teknisestä tuesta.