Kaksijakoinen Italia

Italian lainsäädäntö on yhtä byrokraattinen kuin historia pitkä, Finpron Italian toimiston johtaja Anneli Okkonen tiivistää.

– Oikeuslaitoskin on Rooman ajoilta, sen modernisointi olisi kiireellinen tehtävä, hän jatkaa.

Toteamukset ovat kärjistettyjä, mutta niissä piilee paljon totuutta. Liika byrokraattisuus ja hidas oikeuslaitos tulevat nopeasti esiin keskusteluissa italialaisten lakimiesten kanssa.

Valtion taloudenpitokaan ei ole Italiassa ollut menestys, sillä maan talouskasvu on alhaisempaa kuin EU:ssa keskimäärin. Silti yritykset pärjäävät. Pohjois-Italiassa on vaurautta ja vanhaa rahaa, eikä kaikkien tarvitse aloittaa alusta. Maan kilpailukyky perustuu pitkälti pieniin perheyrityksiin. Lapset ja tarvittaessa mummot ja vaaritkin kantavat kortensa kekoon bisneksen teossa. Pimeä työvoima on yleistä. Okkosen arvion mukaan pimeän työvoiman osuus on jopa neljäsosa.

Olemme Milanossa, Italian finanssi- ja yrityselämän sekä muodin keskuksessa. Yksityisalojen lakimiesten yli 20 hengen ryhmä on suunnannut vuotuisella koulutusmatkallaan Pohjois-Italian vauraaseen keskukseen. Italia on tunnettu brändibisneksestä, ruoasta, viineistä ja luksustuotteista. Suomeen Italiasta tuodaan kuitenkin eniten kuljetusvälineitä sekä erilaisia koneita ja laitteita.

Haasteellinen toimintaympäristö

Yritysten toimintaympäristö on saapasmaassa monimutkainen. Dewey & LeBoeufin osakkaan Luca Minolin mukaan tuskin missään maassa on yhtä paljon lainsäädäntöä kuin Italiassa. Viranomaiset säätelevät hyvin pitkälle yritysten toimintaa, mutta eivät ole kovin tehokkaita toimissaan. Yrityslainsäädäntöä on vaikea hallita. Toisaalta jos sääntöjä ei noudata, saatetaan liiketoiminta kieltää.

Asianajajat kehottavatkin Italiaan etabloituvia ulkomaisia yrityksiä olemaan yhteydessä kahteen tahoon: vero- ja työoikeusjuristiin. Italian lainsäädäntöön sisältyy heidän mukaansa lukuisia maasidonnaisia erityispiirteitä.

Asianajotoimisto Dewey & LeBoeufin juristit kertovat uudehkosta corporate governance -järjestelmästä. Erityisesti elintarvikejätti Parmalatin konkurssi on herättänyt keskustelua parempien järjestelmien tarpeesta. Vuodesta 2001 lähtien yritys on voinut joutua taloudelliseen vastuuseen työntekijänsä rikosoikeudellisten toimien johdosta. Säännöstö on asettanut yrityksille paineita parantaa järjestelmiään.

Vastuun voi välttää erityisellä ohjelmalla, joka sisältää pelisäännöt, eri toimijoiden roolit ja vastuut. Viime kädessä tuomioistuin arvioi, onko ohjelma ollut riittävä. Yrityksen vastuu voi syntyä esimerkiksi rahanpesun, tietotekniikkarikosten, lahjonnan, työturvallisuuden tai muiden työrikosten yhteydessä. Seuraavana listalle ovat tulossa ympäristörikokset. Järjestelmä on toiminut myös käytännössä. Ulkomaisista yrityksistä ainakin Siemens on joutunut sanktioiden kohteeksi.

Tiukka työsuhdeturva

Italialainen työsuhdeturva kuulostaa suomalaista tiukemmalta. Ay-liike on Italiassa vahva, vaikka sen asema onkin jonkin verran heikentynyt.

Tapaamiemme italialaisten lakimiesten mielestä lainsäädäntö suojelee työntekijöitä vahvasti, jopa niin että työntekijöistä on mahdoton päästä eroon. Antonelli Cocuzza & Associatin asianajaja Massimo Audisio kertoo, että huonot työsuoritukset eivät ole pätevä irtisanomisperuste. Rikoksesta epäilty työntekijä taas voi menettää työnsä vasta oikeuskäsittelyn jälkeen, joka Italiassa kestää hyvinkin 3–5 vuotta ja jos tuomiosta valitetaan, jopa kymmenen vuotta.

Laittomasta irtisanomisesta tuomittavat korvaukset ovat suuremmat yli 15 työntekijän yrityksille kuin sitä pienemmille. Korvaukset nousevat helposti lähelle kahden vuoden palkkaa. Työpaikan palauttaminenkin on isompien yritysten osalta mahdollista.
Audisio kertoo myös, että Italiassa tuomioistuinten ratkaisukäytäntö on hyvin työntekijäystävällinen. Oikeusistuimet tuomitsevat jopa vastoin lakia. Oikeuskäytännön merkitys on vahva ja tuomarit soveltavat lainsäädäntöä dynaamisesti.

Jähmeä oikeuslaitos

Oikeusprosessit kestävät Italiassa todella pitkään. Tuomion saaminen ensimmäisestä asteesta kestää hyvinkin kolmesta viiteen vuotta. Koko prosessi valitusasteineen kestää hyvässä lykyssä seitsemästä kahdeksaan vuotta, huonossa 20 vuotta. Vuodesta 1994 lähtien ensimmäisen asteen tuomio on ollut täytäntöönpantavissa, ellei valitusaste päätä toisin.

Oikeudenkäynneissä pitkät lykkäykset ovat tavallisia. Pahin tilanne on Venetsiassa. Siellä jutun käsittelypäivämäärä saattaa hyvinkin odottaa 15 kuukauden päässä. Tutustumme Milanossa paikalliseen tuomioistuimeen, Tribunale de Milanoon. Paikka vaikuttaa lähinnä jättimäiseltä rautatieasemalta, pohja-ala on Duomon aukion kokoinen. Silmään pistää se, että tietotekniikan hyödyntäminen näyttää olevan vähäistä.

Italialaiset eivät pelkää oikeusjuttuja. Dewey & LeBoeufin Alberto Crozen käsityksen mukaan tässä asiassa suomalaiset ja italialaiset eroavat selkeästi toisistaan. Hänen mukaansa Suomessa riidat mieluummin sovitaan. Suomalaiset ovat katkeria, mikäli joutuvat oikeuteen. Italiassa taas oikeusjuttu ei maailmaa kaada. Crozen mielestä sovinto syntyy Italiassa oikeusprosessin aikana helpommin kuin ennen sitä, koska tilanne on selkiytynyt ja molempien osapuolten argumentit selvillä.

Riitojen ratkaisua netissä

Oikeusprosessien hitaudesta johtuen Italiassa suositaan välimieslausekkeita. Välimiesmenettely on kallis, mutta olennaisesti nopeampi ja palveluiltaan parempi. Milanon kauppakamarin välimiesinstituutin Benedetta Coppo esittelee instituutin toimintaa ja kertoo, että välimiesmenettelyssä käsiteltävien juttujen määrä on selvästi lisääntynyt.

Välimiesinstituutti tarjoaa myös sovittelupalveluja. Niiden kysyntä on kasvanut jyrkästi viime aikoina. Sovittelu sopii hyvin kansainvälisiin riitoihin, joissa ongelmia lisäävät kulttuurierot, kielimuuri ja eri maiden erilainen lainsäädäntö. Esimerkiksi Italian ja Kiinan väliseen kaupankäyntiin liittyville jutuille on oma sovittelukeskuksensa. Tähän mennessä siellä on soviteltu 30 juttua.

Välimiesinstituutin Emanuele Villa esittelee yklalaisille mielenkiintoisen, nettipohjaisen riitojenratkaisupalvelun, joka on aloittanut toimintansa vuonna 2005 (www.risolvionline.com). Palvelu toimii pelkästään internetissä ja mahdollistaa reaaliaikaisen keskustelun riitaosapuolten välille. Monikielinen palvelu on osoittautunut käyttökelpoiseksi erityisesti matkailuun liittyvissä riidoissa. Sitä käyttävät niin kuluttajat kuin yritykset.

Mafian hallitsema etelä

Italiassa kun ollaan, ei voi olla kysymättä mafiasta. Suomalaisesta tuntuu käsittämättömältä, että mafiaa ei saada kuriin. Finpron Anneli Okkonen on samaa mieltä. Hän on asunut Italiassa 30 vuotta ja kertoo, ettei ole koskaan törmännyt mafia-ilmiöön Pohjois-Italiassa. Etelässä kaikki on toisin. Esimerkiksi Sisiliassa ja Napolissa huumekauppa ja rahanpesu ovat arkipäivää. Työttömyydestä kärsivän alueen nuoria houkuttelee helppo raha. Lisäksi monet katsovat, että heikko valtio ei pysty hoitamaan suojelutehtäväänsä. Mafia sen sijaan pystyy.

Asianajotoimisto Antonelli Cocuzza & Associati järjestää yklalaisille kokkarit, johon kerääntyy lakimiehiä myös muista milanolaisista toimistoista. Italialaiset kollegat ovat kielitaitoisia ja small talk sujuu ihailtavalla tyylillä. Taas kysymme mafiasta. Milanossa työskentelevät asianajajat kertovat, etteivät he omassa työssään törmää koko ilmiöön. He myöntävät kuitenkin, että Etelä-Italiassa tilanne saattaa olla toisenlainen.

Okkonen pohtii syitä kahden alueen välisille eroille. Hänen mukaansa Etelä-Italia pohjautuu feodaalivaltaan, kun taas Pohjois-Italiassa näkyvät Itävalta–Unkarin vaikutteet. Sisäinen liikkuvuus on vähäistä. Valtaosa italialaisista asuu alle 60 kilometrin säteellä äidistään, Okkonen kertoo. Pohjois-Italia kärsii työvoimapulasta. Keinoja saada työttömyydestä kärsivässä etelässä asuvia muuttamaan pohjoiseen ei ole toistaiseksi keksitty.

Hyvä ruoka – kaiken perusta

Verotus on Italiassa valtakunnallista. Maakunta- ja kunnallisverojakin peritään, mutta niiden osuus on vähäinen. Okkonen naurahtaa, että kunnat rahoittavat toimintansa lähinnä liikennesakoilla. Pohjois-Italian etuja ajava Pohjoisen Liitto, joka nyttemmin on myös puolue, on Okkosen mukaan kyllästynyt siihen, että verorahat valuvat etelään ja että puolet niistä jää matkan varrelle Roomaan. Nyt liitto on hallituksessa ja haluaa maahan järjestystä.

Kaikesta hitaudesta ja byrokraattisuudesta huolimatta italialaiset suhtautuvat asioihin positiivisesti. Anneli Okkonen paljastaa italialaisten salaisuuden: hyvä ruoka kompensoi kaiken, jopa EU:n keskitasoa alhaisemman talouskasvun. Italialaisten päivässä on kaksi kohokohtaa: lounas ja illallinen. Tähän näkemykseen voi milanolaisissa ravintoloissa vierailtuaan varauksetta yhtyä.

Yksityisalojen lakimiehet tekivät koulutusmatkan Milanoon 23.–26.10.2008.
Kirjoittaja on Lakimiesuutisten toimitusneuvoston jäsen.