Kannustinloukkuja purettavaksi

Akavan arvion mukaan sosiaaliturvaa uudistava Sata-komitea ei täysin onnistunut tavoitteessaan lisätä työnteon kannustavuutta. Komitean yli kaksivuotisen työn aikana suomalainen sosiaaliturva ja siihen liittyvät kannustinloukut kartoitettiin perusteellisesti.

– Tulokset perusturvan kannustinloukkujen purkamiseksi jäivät vaatimattomiksi. Esimerkiksi työmarkkinatuella olevan, joka saa asumis- ja toimeentulotukea, ei kannata ottaa pienipalkkaista työtä vastaan, sillä lisäan-siot leikkaavat tukea rajusti. Lisäksi työn vastaanottamisesta koituu runsaasti paperityötä, koska muutoksista on ilmoitettava viranomaisille. Työnteon pitäisi kuitenkin aina olla houkuttelevampaa kuin sosiaaliturvan varassa eläminen, komitean jäsen, Akavan lakimies Jarmo Pätäri huomauttaa.

Palkansaajien kannalta tärkeimmät sosiaaliturvakysymykset ratkaistiin jo tammikuussa työmarkkinajärjestöjen sosiaalitupossa. Siinä sovittiin muun muassa vuorotteluvapaan vakinaistamisesta sekä päivärahan ja aikuiskoulutustuen nostosta. Sosiaalitupo on voimassa vuoteen 2014.

– Työnantaja on ehdottanut työurien pidentämistä pohtivissa työryhmissä osa-aikaeläkkeen ja työttömyysputken poistamista kokonaan, vaikka niistä nimenomaan sovittiin sosiaalitupossa. Sosiaalitupoa ei saa repiä auki, Pätäri painottaa.

Hänen mielestään myöskään syrjäytyneiden nuorten tilanne ei ollut komiteassa tarpeeksi esillä.

– Siihen täytyy puuttua ripeästi, sillä tilanne on hälyttävä. Kymmeniä tuhansia 17–24-vuotiaita nuoria on koulutuksen ja työelämän ulkopuolella. Onneksi keinoja nuorten syrjäytymisen estämiseksi etsitään työurien pidentämistä pohtivissa työryhmissä, Pätäri sanoo.