Kansainvälisiä isyyskysymyksiä koskeva lainsäädäntö selkiytyy

Kansainvälisissä isyyskysymyksissä sovellettu vanhentunut ja puutteellinen lainsäädäntö muuttuu. Uudet säännökset määrittelevät nyt selvästi sen, milloin isyyttä koskeva asia voidaan ratkaista Suomessa ja millä edellytyksillä ulkomailla tehty isyyspäätös on Suomessa pätevä.

Uusilla säännöksillä turvataan ulkomailla laillisesti syntyneen isä–lapsi-suhteen oikeudellinen pysyvyys perheenjäsenten muuttaessa Suomeen. Jatkossa Suomessa asuvat voivat mahdollisimman pitkälti hoitaa kansainväliset isyyskysymykset täällä suomalaisten viranomaisten avulla. Suomen viranomaisten palvelut ovat rajoitetusti myös niiden ulkomailla asuvien Suomen kansalaisten käytettävissä, jotka eivät voi hoitaa asiaa asuinmaassaan.

Lainmuutoksen jälkeen ulkomailla annetut isyyttä koskevat rekisteröinnit, tunnustamiset ja tuomioistuinten päätökset ovat Suomessa yleensä voimassa ilman eri vahvistusta.