Kansainvälinen Harjoittelu antaa eväitä uralle

Yhdistyneiden kansakuntien pääkonttorin käytävät täyttyvät kolme kertaa vuodessa 200 uuden harjoittelijan ryhmästä, joka on valmiina maailmanjärjestön tarjoamiin haasteisiin. Joka kerta ryhmässä on jäseniä lähes sadasta eri kansallisuudesta, ja harjoittelijat jakautuvat tasaisesti YK:n eri osastoille. Harjoittelijoiden työ on arvostettu ja joustava osa suuren organisaation toimintaa.

Oikeustieteen opiskelijoille, notaareille tai jatko-opiskelujaan suorittaville maistereille on tehtäviä tarjolla eri sektoreilla ja YK:n eri yksiköissä. Tehtävien laatu vaihtelee osastosta toiseen, mutta yleisesti ottaen harjoittelijat saavat haasteellisia tehtäviä. Harjoittelu opettaa paljon niin itse organisaation toiminnasta kuin myös kansainvälisestä julkisoikeudesta.

Normaali työpäivä on kahdeksantuntinen. Harjoittelijoiden muodostama ryhmä ja sen yhteishenki tekevät kokemuksesta ainutlaatuisen. Vapaa-ajalle on tarjolla harjoittelijoiden yhdessä järjestä­mää ohjelmaa, vaikka New York tarjoaa myös kaupunkina riittävästi nähtävää ja koettavaa.

YK ei maksa harjoittelijoille rahallista korvausta harjoittelusta tai siitä aiheutuvista oheiskustannuksista. Matkustus ja eläminen New Yorkissa on rahoitettava itse. Suomen kansalaisten harjoittelua itse hankituissa harjoittelupaikoissa rahoittaa muun muassa CIMO. Ura kansainvälisen julkisoikeuden parissa alkaakin usein palkattomien harjoittelujen kautta, ja taloudellinen investointi omaan uraan maksaa itsensä myöhemmin takaisin. Jos on valmis suorittamaan vain yhden palkattoman harjoittelun, YK:n pääkonttori on erittäin varteenotettava vaihtoehto.

Haku harjoittelijaksi

YK:n harjoittelijat valitaan pääsääntöisesti kahden kuukauden jaksoihin. Oman esimiehen kanssa jatkosta voidaan sopia. Maksimissaan harjoittelujakso voi kestää kuusi kuukautta. Harjoittelukaudet alkavat tammikuun puolessa välissä, kesäkuun alussa ja syyskuun puolessa välissä. Harjoittelupaikkaa haetaan YK:n rekrytointisivujen kautta, niin sanotussa Galaxyssa.

Hakija luo ensin itselleen henkilötietoprofiilin, minkä jälkeen hän voi vastata kaikkien avointen paikkojen joukosta löytyvään harjoittelupaikkailmoitukseen. Hakemus jätetään sähköisesti. Hakuohjeet kannattaa lukea huolella, ja hakemuksessa on syytä ilmaista huolellisesti mahdolliset erikoistumisalueensa ja ne osastot, joissa harjoittelusta on kiinnos­tunut.

Huikeissa maisemissa

Suurin osa YK:n pääkonttorin osastoista sijaitsee pääkonttorin kolmessa rakennuksessa: päärakennuksessa eli sihteeristössä, DC1:ssä ja DC2:ssa. Tähän saakka harjoittelijat ovat voineet päästä nauttimaan päärakennuksen ylemmissä kerroksissa sijaitsevien toimistohuoneiden mahtavista näköaloista, mutta vireillä oleva remonttisuunnitelma on siirtämässä osastot väliaikaisiin tiloihin.

Noin 2 800 työntekijää siirtyy tilapäisiin tiloihin joulukuusta 2008 alkaen, 350 muuttaa pysyvästi toisiin toimitiloihin ja 1 400 jää nykyiselle paikalle, väliaikai­siin tiloihin. Vuosien 1950–52 aikaiset perusrakenteet halutaan uudistaa nykystandardeja vastaaviksi ja muiden New Yorkin rakennusten turvallisuusvaatimusten mukaisiksi.

Konkreettisia kokemuksia

Suomen YK:n edustuston juristina 2004–2008 työskennellyt lainsäädäntösihteeri Anna Sotaniemi teki harjoittelunsa pääkonttorissa oman opiskeluaikansa loppuvaiheessa, kesällä 1997. Sotaniemi työskenteli lakiasiainosastolla ja yksikkönä oli Office of the Legal Counsel. Harjoitteluaan Sotaniemi pitää hyödyllisenä kokemuksena.

– Laadin sisäisiä yhteenvetoja kokouksista, luonnostelin osaston oikeudellisia mielipiteitä ja avustin neuvotteluissa. Vielä valmistumattomalle, ensimmäistä kertaa kansainvälisessä ympäristössä työskentelevälle juristille tehtävät olivat riittävän haasteellisia. Harjoitteluaikani oli kaksi kuukautta, mikä tuntui varsin lyhyeltä. Kahdessa kuukaudessa ehti vain raapaista pintaa ja löytää reittinsä sihteeristön sokkeloissa.

Harjoittelun parhaana antina Sotaniemi pitää mahdollisuutta työskennellä hyvin kansainvälisessä työyhteisössä. Hän sai paljon apua myös tutkielmaansa varten ja löysi suurimman osan gradumateriaalistaan YK:n kirjastoista. Taloudellisen sijoituksen hän katsoi kannattaneen.

– Rahoitin harjoittelun yksityisesti. Pienen apurahan sain CIMOsta, mutta se kattoi lähinnä vain lentolipun. Henkilökohtainen uhraus kannatti ehdottomasti.

Sotaniemi teki myös toisen harjoittelun Genevessä vuonna 1998, työpaikkanaan UNHCR (Office of the UN High Commissioner for Refugees), Division of International Protection / Promotion of Refugee Law Unit. UNHCR:n tehtäväkenttä on rajattu pakolaiskysymyksiin, mikä vaikuttaa harjoittelijan työtehtävien alaan. Työympäristö Genevessä oli yhtä kansainvälinen, mutta vähemmän hektinen. Sotaniemi katsoo harjoittelukokemustensa tukeneen valintaansa YK:n Suomen edustuston juristiksi.

– Kansainväliselle uralle toivovan kannattaa panostaa kieliopintoihin sekä kansainvälisen opiskelu- ja harjoittelukokemuksen hankkimiseen. Taloudellinen sijoittaminen harjoitteluun on samalla sijoitus myös tulevaisuuteen.

Ura Yhdistyneissä kansakunnissa

Harjoittelun jälkeen on useita tapoja aloittaa ja jatkaa uraa YK:ssa. CIMO hoitaa rekrytoinnin YK:n vapaaehtoisohjelman paikkoihin yhteistyössä ulkoasiainministeriön kanssa, ja YK:n apulaisasiantuntijaohjelman paikat löytyvät ulkoasiainministeriön rekrytointisivuilta. YK palkkaa virkamiehiä myös kansallisten kokeiden kautta. Voidakseen tulla valituksi NCRE:n kautta Suomen kansalaisen on ensin odotettava Suomen päätymistä listalle, jolla vuosittain listataan aliedustetut tai lähellä aliedustetun asemaa olevat valtiot. Listalla olevien valtioiden kansalaiset voivat hakea P2-tason paikkoja kokeen kautta.

 

Hyödyllisiä nettisivuja

• Office of Legal Affairs, untreaty.un.org/OLA
• Yhdistyneet kansakunnat (YK), kotisivu www.un.org
• Suomen pysyvä edustusto YK:ssa, www.finlandun.org
• Suomen ulkoministeriö, www.formin.fi
• Capital Master Plan, www.un.org/cmp YK:n rekrytointi­sivut, jobs.un.org
• YK:n harjoittelijoiden sivut, www.un.org/depts/OHRM/sds/internsh
• YK:n vapaaehtoisohjelma, www.unv.org
• YK:n apulaisasiantuntijaohjelma, www.jposc.org
• National Competitive Recruitment Exam, www.un.org/Depts/OHRM/examin/exam