kansalaisille mahdollisuus suoraan demokratiaan

Kansalaisten osallistumismahdollisuuksia on tarkoitus parantaa uudella kansalaisaloitejärjestelmällä, jonka mukaan vähintään 50 000 äänioikeutetulla Suomen kansalaisella olisi oikeus tehdä aloite eduskunnalle lain säätämiseksi.

Kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia ollaan parantamassa myös EU:ssa. Lissabonin sopimuksessa päätettiin uudesta EU:n kansalaisaloitejärjestelmästä, jossa vähintään miljoona unionin kansalaista tietystä määrästä jäsenvaltioita voisi tehdä lainsäädäntöaloitteen komissiolle. Järjestelmää koskeva asetusehdotus on parhaillaan EU:n parlamentin käsiteltävänä.