Käsiaseiden saatavuutta rajoitetaan

Käsiaseiden, kuten pistoolien, pienoispistoolien revolverien ja pienoisrevolverien, saatavuutta rajoitetaan. Jatkossa käsiaseluvan voi saada vain 20 vuotta täyttänyt henkilö, joka on harrastanut ammuntaa aktiivisesti vähintään kaksi vuotta ampumaseuran jäsenenä. Käsiaseeseen lupaa hakevan on esitettävä ampumaseuran ampuma-asekouluttajan antama todistus harratuksestaan. Ensimmäisen käsiaseen hallussapitolupa myönnetään määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Jos henkilö hankkii uusia käsiaseita tämän määräajan kuluessa, kaikkien näiden käsiaseiden hallussapitolupa päättyy ensimmäisen määräajan umpeutuessa. Tämän jälkeen luvan haltija voi saada käsiaseelleen toistaiseksi voimassa olevan hallussapitoluvan, mutta hänen on toimitettava viiden vuoden välein lupaviranomaiselle todistus ampumaharrastuksensa aktiivisuudesta. Myös henkilön soveltuvuutta ampuma-aseen hallussapitäjäksi arvioidaan jatkossa entistä tarkemmin. Ampuma-aselain uudistaminen jatkuu maaliskuussa voimaan tulevien muutosten lisäksi ensi vuoden syksyyn.