Kasvuohjelmien neuvottelut päättymässä

Kestävän talouskasvun ja työllisyyden ohjelmaa koskevat neuvottelut ovat loppusuoralla. Kuusi kolmikantaista työryhmää aloitti tehtävänsä viime keväänä. Työryhmien aiheina ovat olleet talouskasvu, julkissektorin rakenteet, työllisyys, ostovoima, työurat ja työttömyysturvan rahoitus.

Työuria koskeva valmistelu on irrotettu muiden ryhmien aikataulusta. Työuraryhmän tavoitteena on valmistella tulevan eläkeuudistuksen suuntaviivat. Ryhmän työn takaraja on tulevana talvena.

Taustalla ryhmien työssä olivat huoli julkisen talouden kasvavasta vajeesta sekä tarve löytää eväät uudelle talouskasvulle ja uusien työpaikkojen synnylle.

Työ kolmikantaisissa työryhmissä on sujunut kohtuullisen hyvin. Suurimmaksi kiistakapulaksi on muodostunut kysymys kuntasektorin tuottavuudesta.

Palkansaajajärjestöjen mielestä kuntasektorin tuottavuutta ei voida mitata numeerisin tuottavuustavoittein. Akavan mielestä lähtökohdaksi tulisi ottaa palvelujen laatu ja sen toteutumisen mittaaminen.