Katsaus vuoteen 2010

Oikeusturvaohjelma

Vuoden aikana valmistui Lakimiesliiton Oikeusturvaohjelma, jossa esiteltyjen keinojen avulla voitaisiin vähentää esitutkinnan, syyteharkinnan ja oikeudenkäyntien viivästymisen kansalaisille, elinkeinoelämälle ja yhteiskunnalle aiheuttamia oikeudellisia ja taloudellisia menetyksiä. Loppuvuodesta ohjelmaa esiteltiin keskeisille sidosryhmille ja pidettiin yllä keskustelua oikeusturvan merkityksestä, jotta eduskuntavaalien alla ja myöhemmin hallitusta muodostettaessa asia ei unohtuisi. Oikeusturvaohjelma rakennettiin niin, että se muodostaa eheän kokonaisuuden ja on kokonaisuutta arvioiden kustannusneutraali. Näin ohjelmaa voidaan hyödyntää suhdanteista riippumatta.

Työllisyys ja lakimiesrekrytointi

Työministeriön tilastojen mukaan lakimiesten työllisyystilanteessa tapahtui vuoden 2010 aikana lievää heikkenemistä edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintavuonna keskimääräinen työttömien lakimiesten määrä kuukausittain oli 301, mikä on viisi enemmän kuin vuonna 2009. Verrattuna vuoteen 2008 työttömien määrä on kuitenkin laskenut.

Lakimiesrekrytointiin ilmoitettuja toimeksiantoja oli vuoden aikana 341 (296 vuonna 2009). Toimeksiantojen määrä nousi edellisvuoteen verrattuna noin 15 prosenttia. Työntekijöitä haettiin muun muassa asianajotoimistoihin, järjestöihin sekä kaupan ja teollisuuden aloille. Lakimiesrekrytointi keräsi kiitosta, koska sen avustuksella tehtiin erittäin onnistuneita rekrytointeja.

Neuvottelu- ja sopimustoiminta

Vuoden aikana kaikilla julkisen puolen sopimusaloilla solmittiin virka- ja työehtosopimukset. Muutoin keskityttiin etenkin neuvottelukierroksen analysointiin ja valmistauduttiin vuoden 2011 alkupuolen neuvotteluihin, joissa pääasiallisena aiheena olivat palkankorotukset. Lisäksi esillä olivat valtion palkkausjärjestelmät, rakenneuudistukset ja määräaikaiset työsuhteet.

Yksityisen sektorin keskeinen saavutus oli toimintavuonna solmittu liiton ensimmäinen oma työehtosopimus. Paragraaffi Oy:n kanssa solmitussa sopimuksessa määrätään Paragraaffin palveluksessa ja Lakimiesliiton jäseninä olevien vuokratyöntekijöiden työehdoista silloin, kun nämä työskentelevät oikeustieteellistä asiantuntemusta vaativissa tehtävissä. Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:ssä Lakimiesliitto oli vahva toimija ja edisti jäsentensä etuja neuvottelujärjestön kautta.

Aluetilaisuudet ja opiskelijoiden illat

Lakimiesliiton jäsenpalveluiden yksi tärkeimmistä painopistealueista vuodelle 2010 oli aluetoiminnan tehostaminen. Syksyllä järjestettiin 18 aluetilaisuutta, joissa oli yli 800 osallistujaa. Aluetilaisuuksien markkinointiin panostettiin hyvällä menestyksellä. Urheilutilaisuuksien yhteydessä järjestettiin myös alueellinen lakimiesilta. Palaute aluetilaisuuksista oli erittäin positiivista.

Lakimiesliitto esitteli toimintaansa uusille opiskelijoille syksyn alussa järjestetyillä tilaisuuksilla. Tilaisuuksiin osallistui suurin osa uusista oikeustieteen opiskelijoista. Tilaisuuksissa kerrottiin Lakimiesliiton edunvalvontatoiminnasta sekä jäsenyysmahdollisuuksista. Valtaosa uusista opiskelijoista liittyi Lakimiesliiton opiskelijajäseniksi ainejärjestön kautta. Suurin osa oli myös liittymässä liiton varsinaisiksi jäseniksi valmistumisen jälkeen.

Vastavalmistuneiden oikeustieteen maistereiden tilaisuuksia kehitettiin palautteen perusteella. Vastavalmistuneille tarjottiin tukeva tietopaketti Lakimiesliiton tarjoamista eduista ja palveluista sekä mahdollisuus verkostoitumiseen ja yhdessäoloon.

Koulutusmäärät ja opiskelun laatu

Vuonna 2010 oikeustieteen opinnot kolmessa tiedekunnassa (Turku, Lappi ja Helsinki) aloitti 530 opiskelijaa. Liitto näki määrän olevan sopiva ja vastaavan työmarkkinoiden tarpeeseen. Lisäyksiin ei kuitenkaan ole varaa. Jokaisella valmistuvalla lakimiehellä on oltava mahdollisuus saada koulutustaan vastaavaa työtä.

Liitto piti esillä oikeustieteellisen koulutuksen rakenne- ja laatukysymyksiä. Tutkinnon on mahdollistettava hakeutuminen oikeustieteen ammatteihin laaja-alaisesti – ja oltava niin laadukas, että lakimies voi työllistyä muihinkin vaativiin tehtäviin lakimiestehtävien lisäksi.