Kehittyvä Venäjän oikeus olisi syytä tulla tutuksi

Helsingin yliopiston Oikeustieteellinen tiedekunta järjesti 11.–12.6.2009 seminaarin nimeltä Kehittyvä Venäjän oikeus III yhteistyössä Pietarin yliopiston kanssa. Seminaarin ensimmäisenä päivänä käsiteltiin Venäjän yritys-, energia-, työ- ja rikosoikeutta sekä yritysten välisten riitojen ratkaisemista. Toisena päivänä keskityttiin finanssialan ja sopimusoikeuden kysymyksiin. Eri teemat oli rakennettu siten, että ensin luennoi venäläinen asiantuntija Pietarin yliopistosta ja sen jälkeen suomalainen asiantuntija piti kommenttipuheenvuoron. Seminaarin aikana tuli selväksi, että venäläinen oikeudellinen toimintaympäristö ja kulttuuri ovat hyvinkin erilaisia, kuin mihin me olemme tottuneet. Toisaalta harvat Venäjän oikeusoppineet tuntevat perusteellisesti muiden maiden oikeusjärjestelmiä. Sitä paitsi omat perinteiset toimintamallit saattavat osoittautua toisessa oikeus- ja liikekulttuurissa vääriksi. Tämän muurin murtamiseksi tarvitaan puolin ja toisin kielitaitoisia juristeja, jotka tuntevat paitsi oman myös naapurinsa oikeusjärjestelmää sekä kultuuria ylipäätään. Venäjän oikeuskulttuuriin on syytä tutustua ja sitä koskevaa tietoutta ylläpitää etenkin, koska Venäjän oikeuskulttuuri elää voimakasta kehitysvaihetta. Kesäkuun 11.–12. päivät olivat kolmannen kerran Venäjän oikeutta koskevan seminaarin ajankohtana, joten voitaneen jo puhua perinteestä. ”Kehittyvä Venäjän oikeus” -seminaareista on muodostunut tilaisuuksia, joissa on käsitelty Venäjän oikeutta kokonaisvaltaisesti ja tuotu esille metodologisia, vertailevia ja historiallisia näkökulmia. Tämän tärkeän seminaariperinteen soisi jatkuvan. Kehittyvä Venäjän oikeus -sarjan I-osasta on tehty seminaarijulkaisu, joka löytyy kokonaisuudessaan Lappeenrannan yliopiston Nordi-laitoksen julkaisuluettelosta sivulta www.lut.fi/en/NORDI/publications/publicationslist/2007/Pages/schoolbusin_publication10.aspx Teksti Ritva Juntunen