Kehityskeskustelu- opas ilmestynyt

Kehityskeskusteluopas on laadittu Lakimiesliiton jäsenten tueksi ja avuksi valmistauduttaessa kehityskeskusteluihin.

Kehityskeskustelut ovat nykypäivänä tavallinen ja luonnollinen osa työvuoden kulkua. Kehityskeskusteluissa arvioidaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista, töissä suoriutumista ja suunnitellaan seuraavan vuoden toimia. Lisäksi kehityskeskustelut ovat keskeinen osa henkilöstön suoriutumisen johtamisessa eli keskustelut ovat myös johtamisen väline.

Ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa tapaa käydä kehityskeskusteluja. Tiettyihin asioihin, joita tässä oppaassa valotetaan, pitäisi kehityskeskusteluissa kuitenkin paneutua.

Oppaan on laatinut Lakimiesliiton yksityissektorin valiokunnan asettama työryhmä, jonka jäseniä ovat olleet Jarmo Hyvärinen, Eeva Lipasti ja Taru Turunen.

Liiton jäsenet voivat tilata maksuttoman oppaan (1 kpl/jäsen)
Pia Kaislalta, puh. (09) 8561 0319 tai sähköposti: pia.kaisla@lakimiesliitto.fi.
Oppaan voi myös ladata pdf-muodossa liiton jäsensivuilta.