Keinoja vakavan väkivallan ehkäisyyn etsitään

Lausunnot vakavan väkivallan vähentämiseen liittyvistä ehdotuksista on koottu yhteen oikeusministeriössä. Lausunnonantajien yleisarviot työryhmän tavoitteista ja ehdotuksista ovat myönteisiä. Nykyistä tiiviimpää vankeuden jälkeistä valvontaa korkean uusimisriskin vapautuneille vangeille pidetään erittäin tarpeellisena.

Ehdotuksissa nähdään myös periaatteellisia ongelmia. Eniten kritiikkiä kohdistuu tiettyjen lääkeaineiden käyttökieltoa tai -velvollisuutta koskeviin ehdotuksiin, joita osa lausunnonantajista pitää perusoikeuksien ja lääkärin etiikan kannalta ongelmallisina.

Vapautuneita vankeja koskevan tietojen vaihdon kehittämistä poliisin ja Rikosseuraamuslaitoksen välillä kannatetaan lausunnoissa yleisesti.

Lausuntopalautteen perusteella työryhmän ehdotusten valmistelua jatketaan oikeusministeriössä. Jatkovalmistelussa ehdotukset vaativat kuitenkin useilta osin täsmentämistä ja lisäselvittelyä.