Kelan Akavalaiset aktivoituu

Kansaneläkelaitoksen palveluksessa oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan reilut 6 100 työntekijää. Heistä akava­laisiin liittoihin kuuluu noin 600 henkilöä, joista valtaosa työskentelee erilaisissa vaativissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä. 

Suomen Lakimiesliittoon Kelan akavalaisista kuuluu noin 60 henkilöä ja jäsenmäärällä mitattuna Lakimiesliitto on yksi Kelan suurimmista akavalaisista liitoista. Kelassa sovelletaan omaa talokohtaista työehtosopimusta, jonka on työntekijöiden puolelta ­neuvotellut pardialainen Kelan toimihenkilö­yhdistys.

Kelassa työskentelevillä akavalaisilla on ollut oma yhdistyksensä, Kelan Akavalaiset ry vuodesta 1999 lähtien. Yhdistys on elellyt­ viime vuodet hiljaiseloa, mutta sen toimintaa­ päätettiin lähteä aktivoimaan uudelleen syksyllä 2013 akavalaisten liittojen ja ennen kaikkea­ suurimman akavalaisen liiton, Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen toimesta. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 12.2.2014 YKA:n toimistolla Helsingissä,­ ja ­tällöin yhdistykselle valittiin uusi hallitus.­ Hallitus on kuluneen kevään aikana suunnitellut aktiivisesti tulevaa toimintaa ja tehnyt­ akavalaiselle jäsenistölle kyselyn koskien­ edunvalvonnan painopisteitä. Yhdistys ­tiedottaa jäsenille toiminnastaan sähkö­postitse sekä Facebook-sivujen kautta.

Yhdistyksen ensisijaisena tavoitteena on tässä vaiheessa saada Kelan Akavalaiset ry:n toimintamahdollisuudet vakiinnutettua Kelan sisällä. Ensiarvoisen tärkeää olisi saada akava­laisille työnantajan tunnustama henkilöstön edustaja, joka voisi ottaa osaa esimerkiksi yhteistoimintaneuvotteluihin. Näiden teemojen tiimoilta Kelan johtoa myös tavattiin kesäkuussa 2014.

Liity jäseneksi

Liittyminen Kelan Akavalaiset ry:n jäseneksi on kaikkien Kelassa toimivien lakimiesliittolaisten edun mukaista, sillä tällöin yhdistyksen painoarvo ja neuvotteluasema vahvistuvat. Yhdistys ei peri jäseniltään mitään erillistä jäsenmaksua, vaan toimintaa tuetaan akavalaisten liittojen toimesta. 

Jäsenyydestä kiinnostuneet voivat olla yhteydessä Kelan Akavalaiset ry:n hallituksen jäsenvastaavaan Juha Konttilaan (juha.konttila@kela.fi) tai Lakimiesliiton julkisen sektorin neuvottelupäällikköön Kirsi Venäläiseen (kirsi.venalainen@lakimiesliitto.fi).