Kemian alalle työehtosopimus

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry ja työnantajaa edustava Kemianteollisuus KT ry hyväksyivät 1.4. työriitojen sovittelija Heikki Pohjan tekemän, kemianteollisuuden ylempiä toimihenkilöitä koskevan sovintoesityksen. Työtaistelulla saavutettiin ensimmäinen oikea TES. Vaikka hyväksytty sopimus on nimeltään Kemianteollisuuden ylempiä toimihenkilöitä koskeva pöytäkirja, se on työehtosopimus. Sopimus on voimassa 1.4.2010–31.1.2013.

Nyt on kemianteollisuuteen saatu ensimmäistä kertaa sitova työehtosopimus, joka takaa työsuhteen perusehdot kaikille ylemmille toimihenkilöille. Sopimuksessa on asetettujen tavoitteiden mukaiset sitovat kirjaukset ylitöiden korvaamisesta työaikalain mukaan, äitiys-, vanhempain- ja isyysvapaasta, lomarahasta ja luottamushenkilön asemasta.

Matkustamiseen liittyvän ongelman käsittelemistä varten määrättiin perustettavaksi työryhmä, joka tekee selvityksen ylempien toimihenkilöiden matkustamiseen liittyvistä käytännöistä. Selvityksen valmistuttua työryhmä tekee ehdotuksensa sopijaosapuolille, joiden on tehtävä päätökset mahdollisista jatkotoimista 30.11.2010 mennessä.

Lähinnä 1.6.2010 alkavan palkanmaksukauden alusta alkaen tulee 0,5 prosentin yleiskorotus. Lisäksi tulee samana ajankohtana yritys- tai työpaikkakohtaisesti päätettävä 0,4 prosentin suuruinen paikallinen erä, joka lasketaan toukokuun 2010 palkkasummasta. Jos erän käytöstä ei työnantajan ja luottamushenkilön kesken päästä sopimukseen, työnantaja päättää 0,2 prosentin käytöstä ja loppuosa erästä maksetaan 0,2 prosentin suuruisena yleiskorotuksena.

Palkkoja tarkistetaan sopimuskaudella lisäksi 1.2.2011 ja 1.2.2012.

Sopimus on luettavissa osoitteessa http://www.ytn.fi/kemia -> Sopimus 2010–2013.