Kesätyöläisen palkkaaminen kannattaa

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat laatineet työnantajille vetoomuksen mahdollisimman monen nuoren palkkaamisesta kesätöihin. Positiivinen kokemus kannustaa nuoria hakeutumaan alalle, josta heillä on kokemusta. Kesätyön ja opiskeluun kuuluvien harjoittelujen tarjoaminen on työnantajille erinomainen mahdollisuus huolehtia työnantajakuvasta ja saada tulevina vuosina motivoituneita ammattilaisia, jotka puolestaan ovat edellytys kasvulle ja kilpailukyvylle.

Ammatilliseen koulutukseen liittyvät työssäoppimisjaksot ja korkea-asteen koulutukseen liittyvät harjoittelujaksot ovat tärkeä osa koulutusta. Ne ovat usein edellytyksenä tutkintojen suorittamiselle, ja niiden puute voi hidastaa opiskelijan valmistumista. Korkeakouluissa opiskelevat tarvitsevat myös tutkimusaiheita opinnäytetöitään varten. Kesä- ja harjoittelukokemus ja yhteydet työelämään ovat nuorille tärkeitä työmarkkinoille sijoittumisessa.

Työmarkkinakeskusjärjestöt kannustavat yrityksiä ja julkisen sektorin työpaikkoja järjestämään nuorille ja opiskelijoille kesätyöpaikkoja sekä harjoittelu- ja työssäoppimispaikkoja. Keskusjärjestöt pitävät tärkeänä, että niiden jäsenliitot ja jäsenet omalta osaltaan tukevat näitä tavoitteita. Vetoomuksessa ovat mukana kaikki työmarkkina­järjestöt.