Keskusjärjestöt vetoavat kesätöiden puolesta

Työmarkkinakeskusjärjestöt vetoavat yrityksiin ja julkisen sektorin työpaikkoihin, että niissä pyrittäisiin järjestämään nuorille ja opiskelijoille kesätyöpaikkoja sekä harjoittelu- ja työssäoppimispaikkoja. Työmarkkinakeskusjärjestöt pitävät tärkeänä, että niiden jäsenliitot ja jäsenet omassa toiminnassaan tukevat näitä tavoitteita.

Talouskriisi on heikentänyt nopeasti työllisyysnäkymiä. Talous näyttäisi joiltain osin olevan elpymässä, mutta työllisyystilanteen arvioidaan huononevan edelleen tänä ja ensi vuonna. Erityisen vaikea on nuorten työnhakijoiden tilanne.

Vaikeasta taloustilanteesta ja henkilöstön vähennyksistä huolimatta työmarkkinakeskusjärjestöt pitävät tärkeänä, että yritykset ja organisaatiot tarjoavat nuorille mahdollisuuksia kesätöihin ja harjoitteluun.