Keskustelua yhteisen liittomme nimestä

Blogit ja kolumnit
13.06.2022 • Marika Valjakka

Lakimiesliiton nimestä on käyty kevätkesän aikana vilkasta keskustelua erityisesti sosiaalisen median kanavissa. Osa keskusteluun osallistuneista jäsenistä haluaisi muuttaa liiton nimen, osa ei.

Nuoret Juristit ry teki toukokuussa liiton valtuuskunnalle aloitteen nimenmuutoksen edistämiseksi. Vilkkaan keskustelun ja äänestyksen jälkeen valtuuskunta velvoitti liiton hallituksen selvittämään Lakimiesliiton virallisen nimen muuttamista sukupuolineutraaliksi ja tuomaan nimen muuttamista koskevat vaihtoehdot valtuuskunnan syyskokouksen 2022 päätettäväksi.

Äänestyksessä tätä kantaa edusti 27 valtuuskunnan jäsentä ja valmistelutyön aloittamista vastusti 12.

Valmistelutyön jälkeen liiton nimen muuttaminen edellyttää valtuuskunnassa kolmen neljäsosan kannatusta annetuista äänistä.

Hallitus tekee tietenkin työtä toivottua. Valmistelutyön jälkeen liiton nimen muuttaminen edellyttää valtuuskunnassa kolmen neljäsosan kannatusta annetuista äänistä.

Somessa ja jäsenpalautteessa nimikeskustelussa on korostunut kaksi tulokulmaa. Palautteen voi tiivistää toisaalta näin:

”Nykynimi pitää säilyttää: Lakimies on vakiintunutta suomea ja merkitykseltään neutraali. Liiton nimi on tuttu, perinteikäs ja arvokas.”

ja toisaalta näin:

”Nimi tulee vaihtaa: Lakimiesliiton nimi on sukupuolittunut. Suomen kielen asiantuntijatkin suosittavat juristi-termin käyttöä lakimiehen sijaan. Juristeilla on ammattikuntana aivan erityinen vastuu edistää tasa-arvoa.”

On selvitettävä riittävästi erottautuvat vapaat nimivaihtoehdot ja arvioitava eri vaihtoehtojen toimivuutta.

Valtuuskunnan edellyttämä valmistelu- ja pohjatyö on välttämätöntä: on selvitettävä riittävästi erottautuvat vapaat nimivaihtoehdot ja arvioitava eri vaihtoehtojen toimivuutta.

Liiton nimen muuttaminen ei toki missään tilanteessa tarkoita laajalti käytössä olevan lakimies-nimikkeen vastustamista. Päinvastoin! Liitossa vaadimme joka tapauksessa entistä parempaa suojaa sekä lakimies- että juristinimikkeiden käytölle.

Liiton nimen muuttaminen ei toki missään tilanteessa tarkoita laajalti käytössä olevan lakimies-nimikkeen vastustamista. Päinvastoin!

Liiton nimen on yhdistettävä koko jäsenistöä eri ammatti- ja tehtävänimikkeistä riippumatta. Yhteisen yhteisön nimeen liittyy paljon tunteita. Ymmärrän täydellisesti sen merkityksen jäsenillemme. Samalla olen vakuuttunut, että löydämme ratkaisun, jonka alla on hyvä toteuttaa yhteistä tehtäväämme.

Kirjoittaja on Lakimiesliiton hallituksen puheenjohtaja, marika.valjakka@oikeus.fi