Keskustelupalstojen ylläpitäjien vastuu laajenee

Eduskunta on hyväksynyt rasistisia rikoksia koskevat rangaistussäännökset. Lain mukaan kiihottamista kansanryhmää vastaan koskevaa säännöstä voidaan soveltaa myös tilanteissa, joissa henkilö pitää rasistista materiaalia saatavilla, vaikka ei olisi sitä itse laatinut.

Eduskunnan lakivaliokunta totesi lain eduskuntakäsittelyn yhteydessä uudistuksen merkitsevän varsin maltillista, nykytilaa selkeyttävää askelta ylläpitäjien vastuun sääntelyssä. Sitä, onko ylläpitäjän vastuuta tarpeen ja mahdollista entisestään laajentaa, voidaan lakivaliokunnan mukaan arvioida, kun kiihottamissäännöstä koskevasta muutoksesta on saatu kokemuksia