Kestävän talouskasvun ja työllisyyden ohjelmaa rakennetaan yhteistyöllä

Työmarkkinakeskusjärjestöt ja maan hallitus ovat käynnistäneet työskentelyn kestävän talouskasvun ja työllisyyden ohjelman luomiseksi. Työryhmien toimeksiannosta on sovittu maan hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen tapaamisessa, ja kuusi työryhmää on aloittanut tehtäviensä parissa. Työryhmillä on edessään tiukka puserrus nopealla aikataululla.

Kolmikantainen työ on jatkoa työurien pidentämiseen tähdänneelle työlle. Tavoitteena on ollut löytää keinoja, jotka uskottavasti nostavat keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää kolmella vuodella vuoteen 2025 mennessä. Tämä on vähimmäistavoitteena edelleen. Työn kuluessa tarkistetaan, onko tavoite riittävä julkisen talouden kestävyyden kannalta.

Monet käsiteltävistä asioista kytkeytyvät valtion ensi vuoden budjetin valmisteluun. Näiltä osin esitysten on oltava valmiina jo kesän loppuun mennessä. Muutoin määräajaksi on asetettu syyskuun 2010 puoliväli. Näiden esitysten eteenpäinvieminen jää vuoden 2011 eduskuntavaalien jälkeen muodostettavan hallituksen toteutettavaksi.