Kielto rukoilla työpaikalla ei ole syrjintää

Syrjintälautakunta ei pitänyt syrjintänä vastaavan työnjohdon kieltoa rukoilla työntekijöiden yhteistiloissa taukojen ­aikana. Syrjintälautakunta antoi päätöksensä valitukseen, jossa islaminuskoinen työntekijä katsoi joutuneensa syrjityksi, kun häntä ja hänen muslimityöntekijöitään oli kielletty rukoilemasta työmaalla ja sen sosiaalitiloissa.

Vastaaja ei sallinut yhteisten taukotilojen käyttämistä muidenkaan uskonnollisten hartaushetkien järjestämiseen, joten hakijan ei voida katsoa joutuneen muita epäsuotuisampaan asemaan tässä suhteessa.

Syrjintälautakunta katsoi, ettei vastaajan menettely uskonnon harjoittamiseen liittyvissä kysymyksissä ole merkinnyt yhdenvertaisuuslaissa tarkoitettua syrjintää, ja hylkäsi hakemuksen.