Kiihtyvä inflaatio laskee palkkojen ostovoimaa

palkkojen ostovoima laskee kuluvana vuonna, sillä inflaatio kohoaa nopeammin kuin palkat. Inflaation ennustetaan kiihtyvän 3,4 prosenttiin raaka-
aineiden maailmanmarkkinahintojen ja välillisen verotuksen nousun takia. Akavan tutkimuspäällikkö Eugen Koev arvioi, että akavalaisten ryhmien osalta kehitys noudattanee samaa linjaa. Koska työllisyystilanne kohenee, palkansaajien yhteenlaskettu ostovoima kuitenkin nousee 0,6 prosenttia.

Tiedot käyvät ilmi Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan seurantaraportista, jossa selvitetään ansioiden ja hintojen, kilpailukyvyn sekä palkansaajien ostovoiman kehitystä ja kehitysnäkymiä.

Raportin suhdannekuva vuosille 2011–2013 pohjautuu täysin valtiovarainministeriön kansantalousosaston suhdanne-ennusteeseen. Kustannuskilpailukykyä Suomen teollisuuden ja koko talouden kannalta tarkastellaan useilla eri mittareilla. Koevin mukaan Suomen kustannuskilpailukyky on tällä hetkellä vähintäänkin hyvä