Kiinteistökaupat tulevaisuudessa verkkoon

Sähköinen asiointi saattaa tulla mahdolliseksi tulevaisuudessa myös kiinteistökaupoissa ja muissa kiinteistöihin liittyvissä oikeustoimissa. Eduskunnalle annetun esityksen mukaan lakiin lisättäisiin säännökset sähköisestä kiinteistön kaupasta, panttauksesta ja kirjaamismenettelystä. Tulevaisuudessa kiinteistön kauppakirjat voisi tehdä sähköisesti Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä internetpohjaisessa asiointijärjestelmässä.

Mikäli eduskunta hyväksyy lakiesityksen, uudistus voisi tulla voimaan vasta noin kolmen vuoden kuluttua lain vahvistamisesta. Lakiesitys ei tuo muutoksia paperisiin asiakirjoihin, joita voi käyttää jatkossakin.