Kilpailukykyä ei syytä heikentää

Valtiovarainministeriön budjettiesitykseen sisältyy pankkiveron käyttöönotto ensi vuoden alussa. Sen lisäksi valtiovarainministeri Jutta Urpilainen on puhunut erillisen transaktioveron käyttöön ottamisesta Suomessa, vaikka muut EU-maat eivät lähtisikään mukaan.

Akavan mukaan uudet verot uhkaavat viedä Suomesta tuhansia työpaikkoja Ruotsiin.

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäderin mielestä pankkiveron käyttöönotosta tulisi luopua. Hän linjaa, ettei Suomi saa rasittaa omaa pankki- ja finanssisektoriaan veroilla ja maksuilla, joita ei ole kaikissa muissa EU-maissa.

Fjäder muistuttaa, että EU-tasolla on valmisteilla laajoja finanssisektorin sääntelyuudistuksia. Hänen mielestään Suomen tulisi kulkea EU:n tahdissa eikä tehdä omaa kilpailukykyä heikentäviä ratkaisuja. Fjäderin mukaan Suomella yksinkertaisesti ei ole varaa ottaa käyttöön transaktioveroa, elleivät siinä ole mukana kaikki EU-maat.

Finanssialalla työskentelee reilut 40 000 henkilöä, joista noin kymmenentuhatta on akavalaisten liittojen jäseniä. Fjäderin mielestä alaa pitää kehittää Suomessa.

Maailmalla finanssiala tarjoaa paljon asiantuntijapalveluita, jotka vaativat kor­keaa osaamista. Akava linjaa, että tällaisia osaamisintensiivisiä työpaikkoja tarvitaan lisää Suomessa, jotta palkka- ja elintaso pysyisivät korkeana.