Kirkkolaki uuteen uskoon

Kirkkohallitus on ehdottanut, että kirkkolakia muutettaisiin­ niin, että kirkolliskokouksen päätöksen­tekoa koskevissa määräenemmistösäännöksissä lueteltaisiin asiat, jotka päätetään määräenemmistöllä. Määräenemmistöllä päätettäviä asioita olisivat esimerkiksi kirkon uskoa, tunnustusta ja oppia koskevat asiat.

Jatkossa tavoitteena olisi, että kirkkolainsäädännön muutokset muissa kuin kirkon uskoon ja oppiin liittyvissä asioissa voitaisiin käsitellä yksinkertaisella enemmistöllä.
Sen lisäksi perustettaisiin laajennettu puhemiesneuvosto, joka ottaisi kantaa yksittäistapausten kohdalla siihen, millainen enemmistö päätökseen tarvitaan.

Lakivaliokunta, jonka mietinnön pohjalta kirkollis­kokous asiaa käsittelee, pitää mahdollisena, että ehdotus­ lisää tulkintaongelmia. Lakivaliokunta pitää kuitenkin tarpeellisena kirkkohallituksen esityksessä ehdotettua laajennettua puhemiesneuvostoa.