Koevapautta ja seksuaali­rikollisten hoitoa uudistetaan

Valvotun koevapauden edellytyksiä, sisältöä ja valvontatapoja koskevia säännöksiä täsmennetään vuoden 2014 alusta. Samalla seksuaalirikoksesta tuomituille vangeille tehdään mahdolliseksi seksuaalirikosten ehkäisemiseksi tarkoitettu lääkehoito ja siihen liitettävä psykososiaalinen hoito. Tavoitteena on ehkäistä seksuaalirikosten uusimista vapaaehtoisuuteen perustuvalla, seksuaaliviettiä vähentävällä lääkityksellä, jonka yhteydessä käytetään psykososiaalista hoitoa ja tukea. Mikäli vanki laiminlyö lääkehoitoa koskevia määräyksiä, koevapaus voidaan perua määräajaksi tai ehdonalainen vapaus määrätä osaksi menetetyksi.

Valvotulla koevapaudella tarkoitetaan, että vanki päästetään koeluontoisesti vapauteen aikaisintaan puoli vuotta ennen säännönmukaista ehdonalaista vapaut­tamista. Jatkossa valvonta voi tapahtua nilkkaan tai ranteeseen kiinnitetyllä valvontalaitteella.