Kohti lapsiystävällistä Suomea

Espoon, Helsingin , Oulun ja Pohjois-Karjalan käräjäoikeuksissa ryhdytään kokeilemaan ensi vuoden alusta alkaen uudenlaista lapsen huoltoriitojen sovittelua. Sovittelussa on mukana lapsipsykologi tai perheterapeutin koulutuksen saanut kokenut sosiaalityöntekijä, joka valvoo lapsen etua.

Uuden menettelyn toivotaan lisäävän sovintojen määrää ja näin parantavan lapsen edun huomioon ottamista erityisesti vaikeissa huoltoriidoissa. Kokeilu on osa hallituksen lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelmaa, joka vahvistaa lapsiystävällistä Suomea.

Esimerkkinä on Norjassa hyväksi havaittu ns. Follo-malli, jossa lapsipsykologi osallistuu lapsen huolto- ja tapaamisoikeutta koskevaan oikeudenkäyntiin.