Kohtuutta juristien työaikoihin

Työaikalain noudattaminen on monen lakialan työpaikan ongelma. Yötä myöten puurtamisesta ja kohtuuttomista työajoista on tullut alan tapa.

Lakimiesliitto on ollut pitkään huolissaan jäsentensä työhyvinvoinnista. Aiheeseen puuttuminen on kuitenkin hankalaa, sillä liiton suuntaan ongelmat harvoin konkretisoituvat nimettyinä tapauksina, ja ongelmatilanteet jäävät anonyymin keskustelun tasolle.

Liitto haluaa luoda alalle vastuullisten lakipalveluiden periaatteet.

Lakimiesliiton tietojen mukaan kohtuuttomia työaikoja perustellaan usein alaa riivaavilla tiukoilla aikataulupaineilla. Liitto haluaa luoda alalle vastuullisten lakipalveluiden periaatteet, jotka sitouttaisivat sekä lakipalveluiden asiakkaat että alan työpaikat noudattamaan kohtuullisia aikatauluja ja työaikalainsäädäntöä.

Alan työaikoihin liittyvät ongelmat ovat nousseet tasaisin väliajoin myös julkiseen keskusteluun.

Lähtöruutu: Pitkien päivien ala

Pitkistä työajoista ja ylitöistä on tullut alan tapa, ja kohtuuttomat työajat heikentävät Lakimiesliiton jäsenten työhyvinvointia.

Kohtuuttomat työajat puhuttavat

Työaikaan liittyvät kysymykset ovat nousseet säännöllisin väliajoin julkiseen keskusteluun, viimeisimpänä Helsingin Sanomissa kuluvan vuoden keväällä. Media on kiinnostunut aiheesta aiemminkin, ja julkinen keskustelu on poikinut muun muassa työsuojelutarkastuksia työpaikoille. Lakimiesliitto on ollut jatkuvasti huolissaan jäsentensä jaksamisesta.

Huolet nousevat esiin jäsenkyselyssä

Liitto teettää jäsenistöllään kyselyn, jossa kysytään muun muassa, miten tarpeellisiksi vastuulliset periaatteet koetaan ja miten paljon ongelmia ylipäätään havaitaan. Kysely herättää suurta kiinnostusta, jäsenkyselyyn vastaa lyhyessä ajassa 800 Lakimiesliiton jäsentä.

Jäsenkyselyyn vastaa lyhyessä ajassa 800 Lakimiesliiton jäsentä.

Lakimiesliiton valtuuskunta nostaa aiheen tapetille

Kohtuuttomat työajat nousevat keväällä 2021 Lakimiesliiton valtuuskunnan keskusteluun. Keskustelussa kannetaan voimakkaasti huolta koko lakialan työkuormasta. Lakimiesliitolle kantautuvien tietojen mukaan haasteet koskevat nyt kaikkia ammatti- ja ikäryhmiä.

Työnantajia ja asiakkaita kuullaan

Lakimiesliitto järjestää työpajoja, joissa kuullaan sekä lakipalveluja ostavien että tarjoavien tahojen mielipiteitä vastuullisten periaatteiden luomiseksi. Liiton mukaan on tärkeää nähdä ja kuulla, missä määrin työnantajapuoli on valmis keskustelemaan aiheesta.

Liiton mukaan on tärkeää nähdä ja kuulla, missä määrin työnantajapuoli on valmis keskustelemaan aiheesta.

Liitto ryhtyy luomaan vastuullista toimintamallia

Jotta aiheen ympärillä pyörivä keskustelu ja ongelmien esiin tuominen helpottuisi, Lakimiesliitto luo projektin, jonka tavoitteena on löytää mahdollisuuksia vastuullisen toimintamallin luomiseksi.

Liitto pyytää projektiin myös ulkopuolista näkemystä: toimintamallin luomisessa auttavat konsulttitoimisto Bonfiden konsultti Anne Vanhala sekä 3bility Consultingin konsultti Suvi Halttunen.

Maali: Haasteet kuriin – tavoitteena hyvinvoivat juristit

Lakimiesliiton tavoitteena on luoda vastuullisen toiminnan periaatteet ja toimintamallit koko toimialalle. Liitto edellyttää, että jatkossa työajat kohtuullistuvat ja juristien työssäjaksaminen helpottuu.

Aiheeseen liittyviä haasteita olisi jatkossa myös helpompi tuoda esiin, eivätkä pitkät työpäivät määrittäisi enää niin vahvasti työntekijöiden identiteettiä. Esimerkiksi palautumisesta puhuttaessa on tärkeää huomata, ettei työstä palautuminen tarkoita sitä, että seuraavana päivänä jaksaa taas paahtaa – vaan että työn lisäksi elämässä ehtii tehdä muutakin.

Lisätietoa projektista talven 2022 aikana.

Juttuun on haastateltu Lakimiesliiton työelämätiimiä vetävää Jaana Mekliniä.