Kolme tuomioistuinta samaan taloon

Helsingin hallinto-oikeus, markkinaoikeus ja työtuomioistuin muuttivat keväällä 2012 Helsingin hovioikeuden entisiin tiloihin. Talon virallinen nimi, Tuomio­istuimet – Domstolarna, löytyi kilpailulla, ­joka järjestettiin kaikkien kolmen tuomio­istuimen henkilö­kunnan kesken.

Avajaisissa 2.10. vieraita vastaanottamassa oli kaikkien kolmen tuomioistuimen henkilökuntaa ylituomari Marjatta Mäenpään, ylituomari Kimmo Mikkolan ja ­presidentti Jorma Saloheimon joh­dolla.

Ratkaisulla saattaa kolme tuomioistuinta saman katon alle saavutettiin monta päämäärää. Niistä yksi oli saada kaikille kolmelle­ tuomioistuimelle toimivat, niiden käyttöön suunnitellut ja tarkoitetut toimi­tilat. Toinen oli toimitilastrategian mukainen ­tavoite siirtää oikeushallinnon virastoja pois Helsingin ydinkeskustasta ja yksityis­iltä vuokratuista tiloista valtion vuokra­laisiksi.

Projekti jatkuu avajaisissa puhuneen ­oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin mukaan edelleen siten, että hallinto­-oikeudelta vapautuneisiin tiloihin sijoi­tetaan seuraavassa vaiheessa oikeusministeriön muita ydinkeskustan alueella sijaitsevia ­virastoja, muun muassa vakuutus­oikeus.

Toimivat ja kustannustehokkaat toimitilat ovat Henrikssonin mukaan tärkeitä oikeuslaitokseen parhaillaan kohdentuvien suurien­ säästöpaineiden vuoksi. Onnistuneet ja edulliset tilaratkaisut vähentävät tarvetta henkilöstövähennyksiin.

Ritva Juntunen
 

Kuva: Suvi Trabelsi, Helsingin hallinto-oikeus
 

Markkinatuomio­istuimeen myös IPR-asiat

Tuomioistuimet-talon käyttäjistä suurimman muutoksen edessä lienee markkinaoikeus. Hallitus on eduskunnalle 4.10. antamassaan esityksessä (HE 124/2012) toteuttamassa lainsäädäntöä niin sanotusta IPR-tuomioistuimesta.

Sen mukaan markkinaoikeuteen keskitettäisiin muutoksenhaku teollisoikeuksia myöntävien rekisteriviranomaisten päätöksistä sekä kaikkien teollis- ja tekijän­oikeudellisten riita- ja hakemusasioiden ­käsittely. Teollisuusoikeuksia ovat muun muassa patetti, mallioikeus, tavaramerkki ja toiminimi.

Lisäksi markkinaoikeuteen ohjattaisiin valitukset Viestintäviraston verkko­tunnuslain nojalla tekemistä päätöksistä.

Teollisuus- ja tekijänoikeusasioiden eli niin sanottujen immateriaalioikeudellisten asioiden keskittämisellä ­yhteen paikkaan tavoitellaan ratkaisu­toiminnan tehostumista ja nopeutumista. Uudistus merkitsee myös tuomioistuimen asia- ja henkilöstö­­määrän lisääntymistä.

Markkina­oikeuden toiminnan IPR-tuomioistuimena olisi tarkoitus alkaa 1.9.2013.