Kolmikantainen valmistelu työurien pidentämiseksi jatkuu

Hallitus ja työmarkkinajärjestöt ovat päättäneet kolmikantaisesta jatkovalmistelusta työurien pidentämiseksi sekä kestävän talouskasvun ja työllisyyden ohjelman laadinnaksi.

Käynnistettävässä kolmikantaisessa työssä käsitellään muun muassa seuraavat asiakokonaisuudet:

• Talouden kasvu ja tuottavuus • Julkisen sektorin tuottavuus • Työllisyysasteen nostaminen ja työttömyyden torjunta • Ostovoima ja kilpailukyky • Työurat • Työttömyysvakuutusrahaston talous.

Valmistelun etenemisestä raportoidaan hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen tapaamisessa kuukausittain. Hallituksen budjettiriihen päätöksiä tai linjauksia edellyttävissä asioissa esitykset on tehtävä riittävän ajoissa. Muilta osin työn on oltava valmis syyskuun puoliväliin mennessä.