Konkurssivelallisille vaitiolo-oikeus

Maaliskuun alussa astuu voimaan uudistus konkurssivelallisen oikeudesta vaieta pesänselvityksessä, mikäli häntä epäillään tai syytetään rikoksesta. Itsekriminointisuojan periaatteen mukaisesti rikoksesta epäillyllä on oikeus vaieta ja olla myötävaikuttamatta oman syyllisyytensä selvittämiseen.

Velallinen ei kuitenkaan ole oikeutettu antamaan vääriä tietoja, vaan hänen tulee ilmoittaa pesänhoitajalleen viimeistään vahvistaessaan pesäluetteloa oikeaksi, että jättää antamatta tietoja niihin kohdistuvien rikosepäilyjen takia.

Myös pesänselvityksessä esiin nousseiden rikosepäilyjen ilmoittaminen poliisille siirtyy syyttäjältä suoraan pesänhoitajalle. Konkurssiasiain neuvottelukunta laatii asiasta tarkemman ohjeistuksen.