Korkeakoulujen työelämäohjaus ei täytä opiskelijoiden odotuksia

Akavan opiskelijat ovat pettyneitä koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman kirjauksiin korkeakoulujen työelämä- ja uraohjauksesta. Viime viikolla valtioneuvostossa hyväksytyssä suunnitelmassa keskitytään siihen, millaista työelämäohjausta toisen asteen koulutuksen on tarjottava. Sen sijaan korkeakoulujen työelämäohjaus on jätetty lähes huomiotta.

– Korkeakouluopiskelijat tuntevat jääneensä tässä asiassa sivustakatsojiksi. Tällä hetkellä opiskelijoille tarjotaan ura- ja rekrytointipalveluja, mutta resurssit ovat täysin alimitoitettuja tarpeeseen nähden, Akavan opiskelijavaltuuskunta AOVAn puheenjohtaja Ted Apter toteaa.

Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa luvataan, että jokaiselle opiskelijalle turvataan laadullisesti tasavertaiset koulutusedellytykset ja opiskelijapalvelut koulutuspaikkakunnasta riippumatta.

– Kuinka tämä lupaus lunastetaan, kun lisärahoitusta ei ole luvassa ja varsinkin ammattikorkeakoulut joutuvat leikkaamaan menojaan rajusti, Apter ihmettelee.
Akavan opiskelijat vaativat ministeriöltä nyt enemmän tekoja ja vähemmän lupauksia.

– Työelämätaitoihin perehtyminen on saatava kaikille pakolliseksi osaksi opintoja ja korkeakoulujen on tiiviistettävä yhteistyötä paikallisen elinkeinoelämän kanssa. Näillä toimenpiteillä työelämä ja työelämän pelisäännöt tulevat tutuksi jo opiskeluaikana.

kavan opiskelijat vaativat myös opiskeluaikaisten töiden tunnustamista osana yksilön kehittämistä ja työurien pidentämistä.