Korruptio suurennuslasin alla

Korruptiota ja lahjontaa Suomessa tarkasteltiin helmikuussa erityisen tiheällä kammalla. Maahan saapui YK:n ryhmä arvioimaan korruption vastaisen YK:n yleissopimuksen täytäntöönpanoa. Suurennuslasin alle joutuivat erityisesti sopimuksessa määriteltyjen tekojen kuten lahjonnan eri muotojen säätäminen rangaistavaksi.

Asiantuntijoista koostuvaa arviointiryhmää kiinnostivat poliisin ja rikosoikeusjärjestelmän toiminta sekä kansainvälinen yhteistyö. Erityisen tarkasti paneuduttiin myös siihen, miten kansanedustajien lahjonnan kriminalisointi on Suomessa järjestetty.

Suomi on ensimmäinen maa, jossa YK:n arviointi tehtiin. Tarkastajien raportti julkaistaan kevään aikana oikeusministeriön verkkosivuilla.