Korruptiota kitkettävä entistä tehokkaammin

Euroopan neuvoston korruptionvastainen toimielin GRECO (Group of States against Corruption) antoi maaliskuun lopulla julkaistussa raportissaan Suomelle uusia toimenpidesuosituksia korruption torjunnan edistämiseksi.

Kansanedustajia, syyttäjiä ja tuomareita koskeva lahjonta on raportin mukaan Suomessa melko vähäistä, mutta sen riskejä ei tule aliarvioida. Raportti on laadittu GRECOn suorittaman maatarkastuksen pohjalta, ja siinä arvioitiin erityisesti eettisiä ohjeita ja säännöksiä, eturistiriitatilanteita, tulojen ja sidonnaisuuksien ilmoittamista sekä ohjeiden tuntemista ja noudattamista käytännössä.

Kansanedustajille GRECO suosittaa yhteisten käytännesääntöjen laatimista. Lisäksi muun muassa lahjoja koskevia ohjeistuksia tulisi selventää nykyisestä sekä säännöllinen ilmoitusmenettely kansanedustajien sidonnaisuuksista tehdä pakolliseksi.

Myös vastikään hyväksytyistä tuomareiden eettisistä periaatteista tulee suositusten mukaan tiedottaa tehokkaasti kaikille lautamiehille ja tuomioistuinten asiantuntijajäsenille. Toiminnan läpinäkyvyyden parantamiseksi myös ohjeita tuomareiden sivutoimista tulisi kehittää. Syyttäjille GRECO suosittaa laatimaan selkeät eettiset ammatillista toimintaa koskevat säännöt muun muassa eturistiriitatilanteita silmälläpitäen.

Vuonna 1999 perustettuun GRECOon kuuluu tällä hetkellä 47 maata. Suomi on yksi järjestön 17:stä perustajajäsenestä. Aikaisemmin Suomea on arvioitu vuosina 2001, 2004 ja 2007.