Kotietsinnän laillisuus tuomioistuimen tutkittavaksi

Pakkokeinolakia täydennetään niin, että kotietsinnän toimittamisen jälkeen voidaan käräjäoikeuden tutkittavaksi saattaa se, ovatko kotietsinnän toimittamisen edellytykset olleet olemassa tai onko kotietsinnässä menetelty lainmukaisesti. Vaatimuksen asian tutkimisesta voi esittää henkilö, jonka luona kotietsintä on toimitettu. Lainmuutos perustuu Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tämän vuoden helmikuussa antamaan kahteen Suomea koskevaan ratkaisuun. Muutos tuli voimaan elokuun alusta.