Kovry – Ennakkopäätösten esittelijät

Miksi Kovry on olemassa?

Kahden ylimmän tuomioistuimen, korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden välinen yhteistyö on tärkeää. Korkeimpien oikeuksien virkamiehet ry (Kovry) pyrkii osaltaan edistämään tätä yhteistyötä.

Ydintarkoituksemme on olla pysyvä yhdysside kyseisissä tuomioistuimissa toimivien jäsentemme – eli ennen kaikkea esittelijöiden – välillä. Me myös valvomme ja edistämme jäsentemme ammatillisia ja palkkauksellisia etuja.

Millaista toiminta on?

Kovry on Tuomariliiton ja Lakimiesliiton jäsenyhdistys, ja edunvalvonta sekä oikeuspoliittinen vaikuttaminen tapahtuu pitkälti liitoissa työskentelyn kautta. Osallistumme aktiivisesti myös Tuomariliiton kansainväliseen toimintaan.

Ajankohtaisena asiana on esimerkiksi tuomareiden palkkausjärjestelmän uudistaminen. Toimimme tuomareihin rinnastettavassa virkamiesoikeudellisessa asemassa ja olemme siis samassa palkkausjärjestelmässä. Kovry on myös suunnittelemassa tuomareiden ammattieettisen neuvottelukunnan perustamista.

Ajankohtaisena asiana on esimerkiksi tuomareiden palkkausjärjestelmän uudistaminen.

Järjestämme opintomatkoja ja vierailuja muihin viranomaisiin, ennen koronaa vierailimme esimerkiksi Venäjän perustuslakituomioistuimessa. On myös virkistystoimintaa, kuten äskettäinen Amos Rex -käynti. Joulun alla puolestaan on perinteinen aamiaistilaisuus.

Mitä Kovry antaa jäsenille?

Mahdollisuuden osallistua alan edunvalvontaan ja oikeuspoliittiseen vaikuttamiseen. Arvokasta on myös tilaisuus tavata kollegoja – muita tuomareita ja esittelijöitä – eri yhteyksissä, kuten Tuomaripäivillä ja vuosikokouksissa. Jäsenyydellä voi tukea yhdistyksen toimintaa sekä osallistua kovrylaisten ammatillisen arvostuksen ja aseman turvaamiseen.

Miten toimintaan pääsee mukaan?

Ottamalla yhteyttä Kovryn sihteeriin. Jäseninä voivat olla KKO:n ja KHO:n esittelijät sekä muut virkamiehet ja työntekijät, joilla on oikeustieteen kandidaatin tai sitä vastaava tutkinto. Hallitus voi hyväksyä jäseneksi myös muun näissä tuomioistuimissa palveluksessa olevan henkilön.

Terveiset jäsenyydestä kiinnostuneelle

Ylimmissä tuomioistumissa lainkäyttöasiat ratkaistaan esittelystä, ja esittelijöillä on tärkeä tehtävä osana ennakkopäätöstuomioistuinten toimintaa. Yhdistyksellämme on pitkät perinteet. Toivotamme kaikki jäsenyydestä kiinnostuneet mukaan jatkamaan perinteikästä toimintaamme!

Kysymyksiin vastasi yhdistyksen puheenjohtaja Minna Heikinsalmi.