Köyhyysryhmällä painavaa sanottavaa

Arkkipiispa Kari Mäkisen koolle kutsuma köyhyysryhmä esitti hallitusohjelmaan kirjauksen heikoimmassa asemassa olevien puolesta: ”Hallitus haluaa supistaa suomalaisten hyvinvointi- ja terveyseroja parantamalla heikoimmassa asemassa olevien ryhmien toimintakykyä ja työllistymis- sekä toimeentulomahdollisuuksia ja edistämällä yhteiskunnallista osallisuutta. Hyvinvoivat kansalaiset ovat suomalaisen yhteiskunnan tärkein voimavara.”

Köyhyysryhmä painottaa hallitusohjelmatavoitteissaan nuorten ja työttömien syrjäytymistä ehkäiseviä toimenpiteitä, perusturvan ja kansalaisjärjestötoiminnan mahdollisuuksien parantamista sekä alkoholin aiheuttamien yhteiskunnallisten haittojen vähentämistä.

Työryhmän mukaan ratkaisu ei ole köyhyyspolitiikka, vaan kaikkia koskeva yhteiskuntapolitiikka, joka edistää kaikkien kansalaisten hyvinvointia. Toimenpiteet on kohdennettava kaikkein heikommassa asemassa oleviin ryhmiin.

Köyhyysryhmä jatkaa työtään arvioimalla 1,5–2 vuoden kuluttua, onko köyhyysryhmän tavoite toteutunut.