Kreativitet, mod och samarbete behövs i påverkansarbetet

Det behövs mer pengar till rättsvården – det är uppenbart för alla som arbetar med rättsvård.

Men hur kan vi som arbetar med rättsvårdande uppgifter samarbeta bättre så att finansieringsproblemen som vi känner väl ska lyftas synligt fram också i samhällsdebatten?

Justitieministeriet håller för närvarande på att utarbeta en redogörelse över rättsvården, med syftet är att ge beslutsfattarna information om rättsvårdens tillstånd i Finland och trygga verksamhetsförutsättningarna långsiktigare än för bara en valperiod.

Hur kan vi som arbetar med rättsvårdande uppgifter samarbeta bättre så att finansieringsproblemen som vi känner väl ska lyftas synligt fram också i samhällsdebatten?

Utöver att basfinansieringen är otillräcklig, har det också blivit klart att resurserna måste ses som en helhet. Redogörelsen gäller domstolsväsendet, Åklagarmyndigheten, Utsökningsverket, Brottspåföljdsmyndigheten och Rättsregistercentralen samt rättshjälpen och intressebevakningen.

I november arrangerade justitieministeriet ett seminarium om rättsstatsprincipen där representanter för Finlands rättsliv samlades för att diskutera utmaningar inom vår bransch. På tillställningen upprepades flera gånger tanken att rättsväsendets oberoende, demokratin och de grundläggande och mänskliga rättigheterna stöder varandra. I flera anföranden lyftes även det karga faktum fram att basfinansieringen är otillräcklig.

Vi jurister är visserligen utbildade i juridisk argumentation, men kan vi öppna upp den nuvarande lägesbilden tillräckligt tydligt för politiska beslutsfattare? De lever ju inte bara i en värld som består av våra fakta, utan är föremål för många olika intressens försök att påverka dem.

Vi jurister är visserligen utbildade i juridisk argumentation, men kan vi öppna upp den nuvarande lägesbilden tillräckligt tydligt för politiska beslutsfattare?

Påverkansarbetet inom rättsvården borde kunna utföras modigare, mer kreativt och – framför allt –genom att förena olika aktörers resurser. När problemen ska lösas är det viktigt att ta hänsyn till alla faser och aktörer i de rättsvårdande processerna, men i påverkansarbetet går det inte alltid att prata om allting samtidigt. Vi måste ha modet och tålamodet att också lyfta fram problemen ett i taget. Och att vi, aktörerna i branschen, stöttar varandra även de gånger saken inte direkt gagnar just oss.

I samarbete är det bara slutresultatet som räknas, och i ett bra lag får var och en säkert tids nog en målchans.

Marika Valjakka, Juristförbundets styrelseordförande