Kuluttajaluottojen tarjonta vastuullisemmaksi

Kulutusluottoja koskeva lainsäädäntö uudistuu kokonaan. Luotonantajat velvoitetaan rekisteröitymään ja noudattamaan hyvää luotonantotapaa. Muutokset astuvat voimaan joulukuun alusta.

Hyvä luotonantotapa velvoittaa luotonantajan toimimaan vastuullisesti ja avoimesti sekä kuluttajan etu huomioon ottaen niin luottoa markkinoitaessa, luottosopimusta tehtäessä kuin mahdollisia ongelmia selvitettäessä.

Toisin kuin EU:n kulutusluottodirektiivi, kansallisen lain säännökset koskevat myös esimerkiksi asuntoluottoja ja alle 200 euron luottoja.

Jatkossa kuluttajaluottoja saa tarjota vain luotonantajarekisteriin merkitty luotonantaja. Muun muassa pikaluottoyritysten, rahoitusyhtiöiden sekä postimyyntiyritysten ja verkkokauppojen yhteydessä toimivien luotonantajien on rekisteröidyttävä voidakseen jatkaa toimintaansa.

Rekisteröintivelvoite ei koske luottolaitoksia eikä muita luotonantajia, joilta jo nykyisin edellytetään toimilupaa tai rekisteröintiä, eikä myöskään yrityksiä, jotka tarjoavat luottoja vain myymiensä tuotteiden ostamista varten, esimerkiksi osamaksukaupan yhteydessä.