Kuluttajansuoja paranee riita-asioissa

Uusi vaihtoehtoista kuluttajariitojen ratkaisua koskeva EU-direktiivi asettaa jäsenvaltioiden riidanratkaisuelimille minimilaatuvaatimukset ja velvoittaa tiedottamaan kuluttajia vaihtoehtoisista riidanratkaisuelimistä.

Lisäksi rajat ylittäviä riitoja varten on tarkoituksena perustaa verkkovälitteinen riidanratkaisufoorumi, joka etsii oikean kansallisen riidanratkaisuelimen ja välittää osapuolen valituksen tälle. Foorumi ei siis itse ratkaise riitoja.

Määräykset on saatettava voimaan vuoden 2015 aikana.