Kuluttajansuojaa ehdotetaan myös julkiselle puolelle

Julkiset hyvinvointipalvelut, joiden tarjoamisen tavoitteena ei ole taloudellinen hyöty, jäävät kuluttajansuojalain sääntelyn ja muiden kuluttajaoikeudellisten sääntöjen soveltamisalan ulkopuolelle. Oikeusministeriö onkin teettänyt selvityksen, jossa on keskitytty niihin puutteisiin, joita julkisen palvelun asiakkaan oikeussuojassa on verrattuna kuluttajan oikeussuojaan. Selvityksessä havaittiin neljä merkityksellistä puutetta, joiden korjaamiseksi esitetään toimenpide-ehdotuksia.