Kuntalaki remonttitarpeessa

Kuntalaki tulisi uudistaa ripeästi.

– Kuntalain uudistuksessa valtion ohjausta kuntien suuntaan on tiukennettava. Ohjausjärjestelmässä keskeistä on palveluiden laadun varmistaminen. Palveluiden saatavuus ja laatu eivät saa olla kiinni siitä, missä kunnassa sattuu asumaan, Akavan lakimies Jaana Meklin painottaa.

Akava on samaa mieltä hallinto- ja kuntaministeri Tapani Töllin kanssa siinä, että kuntia koskevassa uudistamistyössä on muistettava kuntien perustehtävä. Palvelut on järjestettävä niin, että jokainen saa kohtuuhintaiset palvelut asuinpaikasta riippumatta. Kunnan talouden ohjausta ja tasapainotusta koskevat säännökset tulisi valmistella ensi tilassa.

– Myös työmarkkinajärjestöt on otettava mukaan uudistuksen valmisteluun, Meklin huomauttaa. Akavalaisista noin joka kolmas työskentelee kuntasektorilla.
Vaikka kuntien talous on kohenemassa, osa kunnista on miltei vararikon partaalla.

–Säästöratkaisuja ei pidä jättää yksin kuntien harkintaan ja vastuulle, vaan ne on toteutettava avoimesti valtakunnallisella tasolla. Valtion ei pidä tässä taloustilanteessa lisätä kuntien tehtäviä, Meklin sanoo.