Kuntapalveluille laatukriteerit

Akava painottaa hallitusohjelmatavoitteissaan, että kuntien ohjauksessa tulee ottaa käyttöön laatuohjausjärjestelmä ja valtion taloudellista ohjausta kuntiin nähden tulee lisätä. Kuntien tarjoamille palveluille on määritettävä valtakunnalliset laatukriteerit.

– Palvelujen saatavuus, kestävät työn tekemisen edellytykset ja yhdenvertaisuus eri puolilla Suomea tulee turvata valtakunnallisilla laatukriteereillä, Akavan puheenjohtaja Matti Viljanen korosti aluetoimikuntien puheenjohtajapäivillä.

– Nykyinen malli, jossa valtio on käyttänyt kuntasektorin suhteen informaatio-ohjausta, ei ole purrut kuntien menojen kasvuun. Kun tiedon avulla on pyritty ohjaamaan kuntien toimintaa, ei ole myöskään voitu turvata palvelutuotannon kustannustehokkuutta tai palvelujen laatua. Lisäksi kunnallisen itsehallinnon vahva perinne on jättänyt päätöksenteon liiaksi kuntien omaan harkintaan, mikä on johtanut kansalaisten eriarvoisuuteen, Viljanen toteaa.

– Nyt on korkea aika ottaa uusi ote kuntien ohjaukseen. Seuraavalla hallituskaudella on siirryttävä laatuohjaukseen. Valtion taloudellista ohjausta kuntiin nähden on myös lisättävä kuntien menojen kasvun hallitsemiseksi ja palvelutuotannon kustannustehokkuuden varmistamiseksi. Tulevina vuosina joudutaan väistämättä punnitsemaan tarkkaan priorisointi- ja säästöratkaisuja kuntasektorillakin, mutta tämän pitää tapahtua koordinoidusti. Tätä ei pidä jättää yksin kuntien vastuulle.