Kuulemisohjeet parantavat säädösvalmistelun laatua

Valtioneuvosto hyväksyi maaliskuussa uudet säädösvalmistelun kuulemisohjeet. Ohjeet koskevat sidosryhmien näkemysten, tietojen ja kokemusten hankkimista lakien, asetusten ja oikeussääntöjä sisältävien määräysten valmistelussa.

Sidosryhmiä ovat esimerkiksi viranomaiset, asiantuntijat, järjestöt, yritykset ja kansalaiset.

Ohjeet sisältävät kuulemisen suunnittelun ja menetelmät sekä saadun palautteen käsittelyn. Ohjeissa on myös määritelty säädösehdotusten lausuntoajan suositeltava vähimmäispituus ja valmistelun avoimuutta edistävät menettelytavat. Kuuleminen on suunniteltava etukäteen ja se on toteutettava riittävän varhaisessa vaiheessa, jotta palautteella on todellista merkitystä. Uusien kuulemisohjeiden tavoitteena on käytännössä hyvin toimiva lainsäädäntö.

Säädösvalmistelussa on tähän asti sovellettu hallinnon yleisiä periaatteita ja ohjeita sidosryhmien kuulemisessa.